Aktualizacja do programu wersji 1.5.465

Biuletyn systemów SoftMedica nr 03/2017. Data aktualizacji 18.09.2017.

Zmiany w aplikacji, nowe funkcje.

  1. Dodano logi rejestrujące logowanie, przelogowanie, wylogowanie. Logi zapisywane są w tabelach technicznych. W przypadku konieczności dostępu do logów, prosimy o kontakt z naszym serwisem.
  2. W górnej belce w menu „Narzędzia” dodano dodatkową pozycję „Faktury SoftMedica”. Kliknięcie przycisku powoduje otworzenie nowego panelu z widokiem dostępnych faktur(Wystawionych przez firmę SoftMedica dla klienta). Każda pozycja posiada załączony plik pdf. Każdą pozycję można zapisać na dysku. Panel zabezpieczony jest nowym uprawnieniem prostym „Faktury SoftMedica”.
  3. Dodano mechanizm zliczania pozycji faktury dla tego samego badania. Np. w przypadku, kiedy 3 osoby miały wykonaną morfologię, na fakturze pojawi się pozycja „Morfologia – ilość 3”.
  4. Dodano mechanizm sprawdzający podczas nadawania numeru orzeczenia czy wszystkie składowe karty badania (badania pomocnicze oraz konsultacje specjalistyczne) posiadają datę wykonania. W przypadku, kiedy jej nie ma, nie ma możliwości nadania numeru orzeczenia. Opcja włączana jest w ustawieniach programu.
  5. Dodano możliwość dostępu do nowego modułu obsługi kilku lokalizacji wykonywania badań. Dla każdej lokalizacji istnieje możliwość wpisania odrębnego nagłówka.
  6. Dodano możliwość zlecania pakietów badań w badaniach niezwiązanych.
  7. Rozdzielono uprawnienia dla rejestrów oraz raportów (Do tej pory użytkownik który miał mieć dostęp do rejestrów musiał mieć włączone uprawnienie do raportów).