Aktualizacje druków – styczeń 2018

Zaktualizowano w programie druki:

  • Wzór zaświadczenia lekarskiego dla aplikantów aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury – 18.01.2018 r.
  • Wzór orzeczenia sanitarno-epidemiologicznego – 19.01.2018 r.
  • Wzór skierowania oraz orzeczenia badania profilaktycznego – 23.01.2018 r.
  • Wzór skierowania oraz orzeczenia o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia – 24.01.2018 r.