Aktualizacja programu do wersji 1.5.330

 • Poprawki pól „Rozpoznanie końcowe” i „Wnioski” w karcie badania kierowcy;
 • W karcie badania na broń → zakładka „Dane ogólne” → pole „Stanowisko pracy” nie jest już polem obowiązkowym;
 • W karcie badania na broń zakładka „Orzeczenie” dodano pole tekstowe alternatywne dla pola daty „W terminie”;
 • Poprawka wyświetlania podglądu wizyty laryngologicznej;
 • W wizycie laryngologicznej dodano do wyboru opcję „nie badano” w teście dynamicznym badania narządu równowagi;
 • Poprawka sprawdzania uprawnień przy dostępie do modułu rachunków;
 • Zmieniono formę zapisu rachunków z drukarki fiskalnej w celu uniknięcia przypadków w których błąd komunikacji
  powodował nie zapisywanie rachunków;
 • Dodano pozycję „Dzień” w polu „Domyślny widok” w panelu rachunków;
 • Ukrywanie pola „Rodzaj usługi” w panelu dodawania rachunków gdy nie jest dostępny wydruk rachunku uproszczonego;
 • Nowy filtr i stronicowanie w panelu kart badań do rozliczenia;
 • Dodano obsługę rejestru wydanych zaświadczeń przy użyciu tabletu do odręcznego podpisu elektronicznego;