Aktualizacja programu do wersji 1.5.341

Karta kierowcy:

 • Dodano opcję wydruku „Orzeczenie – szablon”
 • Zmiana mechanizmu wyszukiwania kierowców – „Znajdź kierowcę”
 • Dodano pole wyświetlające wiek kierowcy w zakładce badanie przedmiotowe
 • Do wartości domyślnych dodano „Test dynamicznej ostrości wzroku”

Karta profilaktyczna:

 • Naprawiono funkcjonalność ukrywania przycisku „Karta badania na wysokości”
 • Naprawiono ograniczenia pola „Data następnego badania”
 • Dodano możliwość zaznaczenia badania jako wydanego w trybie odwoławczym – opcja domyślnie ukryta
 • Przystosowano panel orzeczenia do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. panel dostępny będzie dla badań z datą badania od 2015-04-01.
 • Możliwość importu wywiadu zawodowego po dodaniu do tabeli jednego wpisu

Karta sanitarno-epidemiologiczna:

 • Naprawiono widoczność pola „choruje na przewlekłe zapalenie oskrzeli…”

Rozliczenia:

 • Do panelu edycji rachunku dodano nowe pole „Data wpłaty” – pole domyślnie ukryte

Ogólne:

 • Roczne sprawozdania z działalności dla lekarza – opcja „Uwzględnij tylko orzeczenia…” został domyślnie zaznaczony
 • Poprawiono funkcjonalność słowników, w której dwukrotne kliknięcie na wiersz powodowało wyświetlenie niepotrzebnego komunikatu