Aktualizacja programu do wersji 1.5.345

Karta profilaktyczna:

  • Poprawka dotycząca wczytywania daty następnego badania w karcie prof. w przypadku badania kontrolnego.

Karta badania baroń:

  • Naprawiono błąd przy dodawaniu załączników w Karcie na broń.

Karta kierowcy:

  • Naprawiono błąd w karcie kierowcy w którym przy generowaniu podglądu wizyty pokazywał się pusty druk.

Wizyty:

  • W panelu wizyty diabetologicznej dodano brakujące pola.

Rachunki:

  • W panelu rachunku dodano checkbox – Płatność kartą przyjęta.

Ogólne:

  • Zmiany związane ze współpracą z serwisem skierowanie.com.