Aktualizacja programu do wersji 1.5.349

Karta badania profilaktycznego:

 • Zmieniono sposób nadawania numeru następnego badania,
 • Zmieniono etykiety przy wydruku orzeczenia/zaświadczenia.

Karta kierowcy:

 • Dodano możliwość wydruku orzeczenia kierowcy w formacie A5,
 • Powiązano kartę badania kierowcy ze skierowaniem,
 • Poprawka uprawnienia ograniczającego wyświetlanie badań niezdefiniowanych w umowie.

Wizyty:

 • Wprowadzono funkcjonalność Pokaż kartę badania w wizytach dla karty na licencję.

Rachunki:

 • W panelu umów dodano przycisk Import umowy z szablonów,
 • Dodano formę płatności karta płatnicza w zaawansowanym filtrowaniu rachunków,
 • Dla faktury na podstawie paragonu blokowany jest wybór typu dokumentu sprzedaży.

Ogólne:

 • Dodano do menu Druki pozycję Karta badania kierowcy,
 • Dodano słownik Symbole świadczeń,
 • Poprawka – z listy szybkich wydruków znikał wydruk karty rejestru dla karty badania profilaktycznego,
 • Poprawka stempla autoryzacji wyniku laboratoryjnego,
 • Zmiana sposobu wyszukiwania pracownika przy imporcie skierowań z systemu Skierowanie.com,
 • Poprawka skalowania elementów w menu kontekstowym tabeli pracowników.