Aktualizacja programu w związku z wejściem w życie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. (Badania na broń)

Karta badania na broń:

 • Zmiany karty badania na broń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r.
 • Dodano możliwość wybrania pakietu na zakładce Powiązania.
 • Dodano przycisk Załączniki na zakładce Powiązania.
 • Dodanie możliwości zlecania konsultacji specjalistycznych.

Karta badania na licencję ochrony:

 • Dodano możliwość wybrania pakietu na zakładce Powiązania.
 • Dodano przycisk Załączniki na zakładce Powiązania.

Karta badania kierowcy:

 • Dodano przycisk Załączniki na zakładce Powiązania.

Wizyty:

 • Aktualizacja panelu orzeczenia w wizycie psychologicznej.
 • Dodano możliwość podpowiedzi z F2 w wizytach na zakładce dane ogólne.

Umowy:

 • Dodano możliwość wyboru wielu badań z listy (przycisk lupy) w cenniku ogólnym i szczegółowym.

Ogólne:

 • Do menu Skierowanie.com dodano opcję Link rejestracyjny, po wybraniu której udostępniany jest link, każdy użytkownik zarejestrowany poprzez wykorzystanie odnośnika zostanie automatycznie powiązany z placówką medycyny pracy.
 • Zmiana komponentu label dotycząca rejestru wydanych zaświadczeń uczniów.