Aktualizacja programu do wersji 1.5.414

Rozliczenia:

 • Na kartach badania wszystkich typów w panelu powiązania dodano pole „Pakiet rozliczono/zapłacono gotówką”.
 • Naprawiono problem w którym przy automatycznym rozliczeniu pole „Opis” nie było automatycznie dopisywane.

Karta badania profilaktycznego:

 • Dodano orzeczenie osoby niepełnosprawnej „Wydłużenie czasu pracy”.
 • W umowach zostało dodane pole „Domyślny termin płatności faktur przelewowych”
 • Dodano możliwość własnoręcznego wpisywania form płatności po przez nowy słownik „Widok” -> „Słowniki” -> „Formy płatności”.

Karta badania kierowcy:

 • Naprawiono działanie przycisku „Dodaj nowe orzeczenie”.
 • Dodano słownik prób statyczno dynamicznych.

Karta badania sanitarno-epidemiologicznego:

 • Dodano nowe druki orzeczeń sanitarnych w związku z wygaśnięciem poprzednich przepisów.

Karta badania marynarza:

 • Poprawiono literówki.
 • Dodano możliwość wpisywania własnych wartości w pola „type of ship” oraz „trade area”.
 • Dodano w pełni wypełniane z programu „Świadectwo zdrowia”.

Karta badania na licencję:

 • Zmieniono wzór karty badania na licencję oraz druk karty.

Wizyty:

 • Poprawiono rozmieszczenie komponentów w wizycie laryngologicznej – badanie powyżej 3m.
 • Zmieniono mechanizm zlecania wizyt.
 • Umożliwiono wybranie więcej niż jednej kategorii w orzeczeniu psychologicznym kierowcy.
 • Poprawiono działanie uprawnień dotyczących karty badania kierowcy.
 • Dodano nowe badania do wizyty dermatologicznej.
 • Dodano możliwość zamykania kilku wizyt na raz.

Ogólne:

 • Poprawiono działanie filtrowania kolumn „Nr. kart. med. pracy.” oraz „Nr. kart med.” w panelu pracowników i kierowców.
 • Dodano informację o dacie dezaktywacji konta w panelu personelu.
 • Poprawiono działanie uprawnień dotyczących raportów.
 • Dodano rejestr badań na broń oraz na licencję.