Aktualizacja programu do wersji 1.5.436

Biuletyn systemów SoftMedica nr 01/2017. Data aktualizacji: 23.01.2017

Zmiany w aplikacji:

  1. Dodano możliwość wystawiania orzeczeń na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 stycznia 2017 w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów. Orzeczenie dostępne jest z poziomu karty badania profilaktycznego po wybraniu „+” na zakładce orzeczenie.
  2. Dodano możliwość wystawiania orzeczeń dla nauczyciela oraz nauczyciela akademickiego w zakresie urlopu do poratowania zdrowia. Orzeczenia dostępne są z poziomu karty badania profilaktycznego, po wybraniu „+” na zakładce orzeczenie.