Aktualizacja programu do wersji 1.5.441

Biuletyn systemów SoftMedica nr 02/2017. Data aktualizacji: 20.02.2017

Zmiany w aplikacji, nowe funkcje

 1. Dodano możliwość wystawiania orzeczeń na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów. Orzeczenie dostępne jest z poziomu karty badania profilaktycznego po wybraniu „+” na zakładce orzeczenie.
 2. Dodano możliwość wystawiania orzeczeń na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie badań okresowych i kontrolnych funkcjonariuszy Straży Granicznej. Orzeczenie dostępne jest z poziomu karty badania profilaktycznego, po wybraniu „+” na zakładce orzeczenie.
 3. Wyświetlanie załączników karty badania w postaci dokumentu PDF
 4. W karcie badania przy pomocy klawiszy funkcyjnych można wyświetlić wyniki badań: F6 – laboratoryjnych, F7 – konsultacji specjalistycznych, F8 – RTG. Klawisze powodują wyświetlanie załączników związanych z karta badania, w postaci jednego pliku PDF. W przypadku obrazów program przekształca je w PDF, następnie łączy PDF-y w jeden dokument i wyświetla go w oknie podglądu.
 5. Dodano nowy zakres (widok) wizyty lekarza kardiologa.

Zmiany w aplikacji, poprawki.

 1. Usunięto błąd polegający na nieprawidłowym wyświetlaniu okna ustawień programu przy rozdzielczości niższej niż 768p.
 2. Korekty pozycji faktury można dokonać wyłącznie dla faktury korygowanej, tj. takiej, która została wcześniej skorygowana funkcją dostępną pod prawym klawiszem myszy „Skoryguj fakturę”.
 3. Podgląd wyniku wizyty wywołany z karty badania nie generuje kolejnej wersji dokumentu będącego dokumentacją elektroniczną.
 4. Wydruk wizyty powoduje zapis danych formularza. Wcześniej podgląd wydruku dla zakładki dane ogólne nie powodował zapisu, przez co nie wszystkie dane były widoczne na wydruku.
 5. Poprawiono zapis pól tekstowych z podpowiedziami w wizytach specjalistycznych, po zmianie zapisany tekst uwzględnia użyte klawisze Enter.
 6. Poprawiono mechanizm sprawdzania aktywnej umowy. Dotychczas w oknie umów wybranej firmy umowa wyświetlała się na czerwono już w ostatnim dniu jej obowiązywania.
 7. Poprawiono mechanizm zlecania grup badań dla użytkowników nieposiadających uprawnień do zlecania usług spoza listy zdefiniowanej w umowie.

Zmiany w drukach.

 1. Aktualizacja podstawy prawnej druku orzeczenia dla kierowcy, w związku z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

Inne.

Zapraszamy do zapoznania się z uaktualnioną ofertą naszego oprogramowania. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.softmedica.pl/oferta