Aktualizacje druków – marzec 2018

Zaktualizowano podstawy prawne w drukach:

  • Zaświadczenie lekarskie dla kuratora sądowego
  • Zaświadczenie lekarskie dla prokuratora
  • Zaświadczenie lekarskie dla sędziego
  • Orzeczenie lekarskie dla komornika sądowego
  • Zaświadczenie lekarskie dla aplikantów aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.
  • Zaświadczenie psychologiczne dla aplikantów aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.