Jak skonfigurować jednostki podlegające scentralizowanemu rozliczeniu VAT?

 2019-03-15

Warianty konfiguracji: Klient SoftMedica – jednostka służby medycyny pracy (smp), wystawiająca fakturę VAT w ramach scentralizowanego rozliczania VAT (np. ZOZ będący jednostką budżetową samorządu terytorialnego). W ustawieniach programu Narzędzia → Ustawienia → zakładka „Inne” włączamy opcje „Jednostki macierzyste” (rysunek 1). Rysunek 1. Po restarcie programu w menu Widok → Słowniki …

Aktualizacja SoftMedica 3/2018

 2018-06-29

Informujemy, że w dniu jutrzejszym 29 czerwca 2018 roku nastąpi aktualizacja systemu SoftMedica. Poniżej przedstawiamy wykaz najważniejszych modyfikacji. NOWOŚCI Dodano nowy moduł ogólnolekarski Gabinet z możliwością wystawiania recept oraz bazą leków PharmIndexu. Dodano nowy moduł wielu lokalizacji pozwalający na pracę na jednej bazie danych (cały zakres informacji dostępny w każdej …

Jak zainstalować oprogramowanie SoftMedica?

 2018-03-16

Pobieramy oprogramowanie ze strony http://softmedica.pl/do-pobrania. Klikamy dwukrotnie pobrany plik. Klikamy Dalej. Następnie należy potwierdzić zapoznanie się z umową licencyjną oprogramowania SoftMedica i nacisnąć Dalej. Instalator pozwala na zmianę domyślnego katalogu docelowego instalacji oprogramowania [1]. Kolejnym krokiem jest zaznaczenie elementów instalowanego systemu [2]. Instalujemy Microsoft Visual C++ Redistributable wymagany do poprawnego …

Jak sprawdzić aktualną wersję Terminarza?

 2018-02-27

Aby sprawdzić aktualną wersję Terminarza należy po jego uruchomieniu w pasku adresu przeglądarki internetowej za adresem terminarza dopisać /wersja,np. https://[adres_terminarza]/wersja. Poniżej wymienione są aktualne wersje Terminarza. SoftMedica-Terminarz-GUI 2.0.28 SoftMedica-Terminarz 2.0.28 W celu uaktualnienia wersji prosimy o kontakt z serwisem SoftMedica. tel. 531 493 993

Zmiana sposobu numeracji rachunków.

 2017-01-02

Wraz z aktualizacją z dnia 29.12.2016 r. SoftMedica S 0.18.191 1.5.435 (2016-12-29) zmieniło się funkcjonowanie sposobu nadawania numerów faktur/rachunków. Od tej aktualizacji, pierwszy numer w nowym roku zostaje nadany automatycznie. Jeżeli zachodzi potrzeba kontynuacji numeracji z roku poprzedniego, należy wprowadzić numer kolejny (kontynuacja numeracji z roku poprzedniego) „ręcznie”. W przypadku …

Aktualizacja programu do wersji 1.5.349

 2015-07-01

Karta badania profilaktycznego: Zmieniono sposób nadawania numeru następnego badania, Zmieniono etykiety przy wydruku orzeczenia/zaświadczenia. Karta kierowcy: Dodano możliwość wydruku orzeczenia kierowcy w formacie A5, Powiązano kartę badania kierowcy ze skierowaniem, Poprawka uprawnienia ograniczającego wyświetlanie badań niezdefiniowanych w umowie. Wizyty: Wprowadzono funkcjonalność Pokaż kartę badania w wizytach dla karty na licencję. …