Co oznaczają cenniki ogólny oraz szczegółowy?

Program SoftMedica w każdej dostępnej wersji posiada wbudowany moduł rozliczeń, który pomaga klientom przy wystawianiu faktur/rachunków za wykonane usługi medyczne.

Aby korzystać z rozliczeń każda z firm w programie powinna mięć przypisaną do siebie co najmniej jedną umowę (szablonową lub indywidualną).
Przy definiowaniu cen w poszczególnych umowach mamy do czynienia z dwoma typami cenników: cennikiem ogólnym oraz cennikiem szczegółowym.

  • Cennik ogólny – Zawiera ceny które ustalamy dla poszczególnych typów kart badań np. wstępne, okresowe, kontrolne, sanitarno-epidemiologiczne, kierowców transportu. Należy zauważyć że podana w cenniku kwota zostanie naliczona od razu po utworzeniu karty badania danego typu niezależnie od zdefiniowania dodatkowych badań lub jego braku.
  • Cennik szczegółowy – Zawiera ceny które ustalamy dla poszczególnych badań pomocniczych oraz konsultacji specjalistycznych zdefiniowanych w programie np. ALAT, EKG, specjalista okulista, specjalista neurolog. Należy zauważyć że podana w cenniku kwota zostanie naliczona dopiero po dodaniu danego badania lub konsultacji do karty badania.

Cenniki można ze sobą łączyć w dogodny sposób a końcowa kwota za usługę będzie wyliczona po dodaniu do siebie obu cenników.