SoftMedica Gabinet

SoftMedica Gabinet – intuicyjne oprogramowanie dla lekarza.

Program pozwalający na szybkie i intuicyjne przeprowadzenie wizyty lekarskiej,
wystawienie eZwolnienia (e-ZLA), eRecepty oraz wydruku skierowania.
Uniwersalność rozwiązania wraz z możliwością tworzenia własnych opisów (szablonów wizyt)
sprawia, że można go skutecznie wdrożyć w gabinecie każdej specjalizacji lekarskiej.


eRecepty
Funkcjonalność eRecepty umożliwia wystawienie elektronicznych recept, które przekazywane są automatycznie do systemu P1,
Dzięki czemu lekarz lub personel medyczny nie musi już drukować recept. Pacjent po przeprowadzonej wizycie lekarskiej,
otrzymuje kod SMSem, lub formie, który pokazuje w aptece. Dzięki temu modułowi formalności ograniczone są do minimum.Układ danych w interfejsie w przejrzysty sposób prezentuje informacje z wizyty, min. in.:

 • Historia ostatnich wizyt.
 • Czynniki ryzyka i wywiady.
 • Wywiad.
 • Badanie fizykalne.
 • Rozpoznanie.
 • Różne formaty wydruku.
 • Wytwarzanie dokumentacji elektronicznej EDM.
 • Możliwość załączania dokumentów do kartoteki pacjenta.

Użytkownik może stworzyć swoje własne szablony opisowe, dzięki czemu wypełnianie dokumentacji jest szybkie i ergonomiczne.
Użytkownik może skorzystać z bazy danych leków .

eZwolnienia
Funkcnojalność e-ZLA umożliwia wystawienie elektronicznych zwolnień lekarskich
i ich bezpośrednie przekazywanie do PUE ZUS. Dane pacjenta są automatycznie zaczytywane na zwolnienu lekarskim.
Po zatwierdzeiu dokumentu i podaniu hasła do platformy zwolnienie jest wysyłane do PUE ZUS.

Funkcje dodatkowe modułu:
 • Wystawienie e-ZLA w trybie bieżącym.
 • Anulowanie e-ZLA.
 • Obsługa certyfikatu ZUS.
 • Obsługa zwolnień z datą wsteczną.
 • Wydruk e-ZLA.
 • Rezerwacja numerów e-ZLA dla trybu alternatywnego.
 • Automatyczne przejście w tryb alternatywny w przypadku problemów przy komunikacji z PUE.
 • Wystawienie e-ZLA w trybie alternatywnym.
 • Eletronizacja dokumentów e-ZLA wprowadzonych w trybie alternatywnym.
 • Zbiorcza eletronizacja dokumentów e-ZLA z poziomu przeglądu zwolnień.
 • Unieważnienie zarezerwowanych numerów e-ZLA.
 • Uproszczone wystawienie e-ZLA na podstawie anulowanego dokumentu.
 • Dostęp do aktualnej bazy leków.
 • Opisy leków, informacje o cenach oraz poziomie refundacji.
 • Recepty pro auctore, pro familia, rpw.
 • Możliwość definiowania puli recept.
 • Możliwość zduplikowania recepty.
 • Zalecenia dla pacjenta w zakresie dawkowania i podawania leków.
Moduł daje możliwość sprawdzenia statusu pacjenta w bazie eWuś.

UWAGA! SoftMedica Gabinet nie obsługuje rozliczeń z NFZ.

Wydruki dostępne w module
 1. Recepta
 2. Podsumowanie wizyty
 3. Zalecenia dla pacjenta
Screeny z modułu

Zamów SoftMedica Gabinet wraz z eRecepty