Jak zmienić numeracje rachunków?

Program SoftMedica pozwala numerować rachunki w dogodny dla klienta sposób, numer zawierać może np. [n]/AK/[mm]/[yyyy],
gdzie: n – numer rachunku, mm – miesiąc, yyyy – rok, AK – dowolne znaki np. symbol jednostki, / – znak rozdzielający.
Klient może definiować dowolne kombinacje numeracji nie wykorzystując wszystkich dostępnych danych (np. sam numer [n]) lub zmieniać ich kolejność
([yyyy]/[mm]/[n]).
Program kontroluje numeracje rachunków i nie pozwoli nam nadać dwa razy takiego samego numeru w danym miesiącu (jeśli korzystamy z numeracji miesięcznej) lub roku (numeracja roczna).