JPK

Weszły w życie nowe zasady kontroli podatkowej. Przepisy nałożyły na przedsiębiorców obowiązek przekazywania organom kontroli skarbowej szczegółowych danych podatkowych. Informacje te muszą być generowane i przesyłane w wersji elektronicznej w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

JPK_FA

Od lipca 2018 roku każdy przedsiębiorca ma obowiązek przedstawienia wszystkich struktur JPK na żądanie urzędu jest to m.in. struktura JPK_FA zawierająca wyłącznie faktury sprzedażowe. Wykazuje się w niej m.in. informacje takie jak:

  1. dane firmy,
  2. data wystawienia,
  3. numer faktury,
  4. dane nabywcy,
  5. data sprzedaży (data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury),
  6. kwoty faktury z podziałem na wartość netto, stawkę VAT, kwotę VAT, wartość brutto,
  7. adnotacje obowiązkowe w zależności od charakteru sprzedaży np. podstawa prawna przy sprzedaży czynnego podatnika ze stawką “zw”.