Jak dodać użytkowników do programu?

 2013-06-03

Aby dodać użytkowników do SoftMedica należy: Zalogować się do programu używając konta administracyjnego lub innego posiadającego uprawnienia do zarządzania personelem, a następnie z menu górnego wybrać Narzędzia oraz opcję Personel. Procedurę dodawania nowego użytkownika zaczynamy klikając przycisk Dodaj, po czym uzupełniamy pola formularza (zielone pola są obowiązkowe) i zatwierdzamy wprowadzone …

Jak zmienić hasło do konta?

 2013-06-03

Aby zmienić hasło do konta należy: Zalogować się do programu używając dotychczasowych danych (loginu, hasła) a następnie z górnego menu wybrać Narzędzia oraz opcję Zmiana hasła. Wypełniamy formularz podając stare hasło oraz dwukrotnie nowe hasło (musi zawierać co najmniej 8 znaków), następnie akceptujemy wprowadzone zmiany przyciskiem OK.

Jaki jest domyślny login i hasło?

 2013-06-03

Podczas instalacji programu SoftMedica automatycznie tworzone jest konto administracyjne, które służy między innymi do wstępnej konfiguracji systemu. Dane do logowania to: Login: admin Hasło: test Ważnym jest aby domyślne hasło zostało niezwłocznie po zakończeniu konfiguracji zastąpione (możliwie trudnym) własnym hasłem.