Jaki jest domyślny login i hasło?

 2013-06-03

Podczas instalacji programu SoftMedica automatycznie tworzone jest konto administracyjne, które służy między innymi do wstępnej konfiguracji systemu. Dane do logowania to: Login: admin Hasło: test Ważnym jest aby domyślne hasło zostało niezwłocznie po zakończeniu konfiguracji zastąpione (możliwie trudnym) własnym hasłem.