Nowość dla klientów SoftMedica – Panel bezpieczeństwa danych osobowych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, wprowadziliśmy do ofertynowy panel usług w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa danych osobowych oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Aktualne przepisy wymagają*, aby każdy podmiot przetwarzający dane osobowe spełnił szereg wymogów, zarówno organizacyjnych (stworzenie dokumentacji) oraz technicznych (zabezpieczenie systemu teleinformatycznego).

Dlaczego SoftMedica?

Nasza oferta różni się od innych dostępnych na rynku głownie tym, iż dedykowana jest dla jednostek medycznych, które przetwarzają dane szczególnie wrażliwe. Na tę chwilę usługa dostępna jest wyłącznie dla klientów firmy SoftMedica Oprogramowanie Medyczne.

Znamy specyfikę Państwa działalności i wiemy co należy zrobić !!!

Dlaczego teraz?

Nasze doświadczenie wskazuje, iż wiele jednostek nie podjęło tematu w ogóle. Niestety, realizując obowiązek serwisowania systemów SoftMedica nieraz uczestniczymy w sprawach dotyczących naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych. Chcemy Państwa przed tym skutecznie zabezpieczyć.

Zakres usługi

Do zrobienia jest sporo. Ważne abyście Państwo określili na jakim jesteście etapie oraz co jest jeszcze do wykonania. Na tę chwilę oferujemy Państwu pomoc w następującym zakresie:

  • określenie zbiorów danych oraz ustalenie sposobu i zakresu przetwarzania danych w każdym z nich,
  • opracowanie oraz wdrożenie odpowiednich procedur – tj. stworzenie niezbędnej dokumentacji, np. upoważnienia dla pracowników, określenie zakresu oraz trybu przetwarzanych danych,
  • szkolenia informacyjne z zakresu ochrony danych osobowych dla wszystkich pracowników uczestniczących w procesie przetwarzania danych,
  • audyty bezpieczeństwa systemów informatycznych.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z naszym konsultantem

tel.: 732 623 521
e-mail: poczta@skierowanie.com

* Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2002 r. nr 101 poz. 926, z późn. zm.; dalej jako: ustawa), administrator danych osobowych zobowiązany jest do zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Jakość zapewnianej ochrony powinna być odpowiednia do zagrożeń oraz kategorii danych nią objętych.
Ponadto zgodnie z art. 38 ustawy administrator danych zobowiązany jest zapewnić kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane.
(Źródło: GIODO Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych, str.5)