Moduł obsługi dokumentów kasowych

SoftMedica moduł Kasy jest rozszerzeniem modułu SoftMedica Faktury/Rachunki, SoftMedica Fiskalny oraz modułu SoftMedica Raporty. Dzięki rozszerzeniu dostępne są dodatkowe funkcje obsługi kasy (gotówki) oraz poszerzony zakres możliwych do wygenerowania raportów oraz zestawień. Rozwiązanie dedykowane jest podmiotom, gdzie wyodrębnione zostało stanowisko kasowe, które przyjmuje wpłaty gotówkowe lub kartą płatniczą. Wygenerowane w module dokumenty oraz raporty można importować do systemów księgowych FK. Istnieje możliwość wykonania dedykowanego rozwiązania importującego dokumenty do wybranego programu księgowego (FK). Moduł pozwala na pracę wielu kasjerów na indywidualnych kontach dostępowych. Konta dostępowe mają możliwość ustawienia stanu początkowego gotówki oraz innych funkcji dedykowanych.

Wybrane dokumenty dostępne w module

  1. Raport kasowy
  2. Dowód wypłaty
  3. Dowód wpłaty

Screeny z modułu