Punkt pobrań

SoftMedica Punkt Pobrań jest dedykowanym modułem webowym, którego zadaniem jest wspomaganie przetwarzania (obsługi) zleceń na badania laboratoryjne. Oprogramowanie SoftMedica daje możliwość wystawienia zlecenia wykonania badań, które są automatycznie przekazywane do modułu SoftMedica Punkt Pobrań. Moduł komunikuje się z systemami podmiotów zewnętrznych wykonujących badania, tak aby zwrotne pobieranie wyników badań było automatyczne, a ich prezentacja wygodna dla użytkownika. Komunikacja odbywa się za pomocą standardu HL7 CDA. Moduł po odpowiedniej konfiguracji daje możliwość wymiany danych z każdym funkcjonującym na rynku podmiotem wykonującym badania diagnostyczne. Wycena integracji jest indywidualna dla każdego wdrożenia.

Screeny z modułu