Sprawozdawczość statystyczna w 2018 roku

UWAGA, przypominamy od roku 2018 sprawozdania (za rok 2017) mogą być składane wyłącznie w formie elektronicznej

Roczne sprawozdanie MZ-35A lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących i MZ-35B sprawozdanie z działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą realizującego świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami należy składać za pomocą SYSTEMU STATYSTYKI W OCHRONIE ZDROWIA dostępnego na stronie www.ssoz.ezdrowie.gov.pl

Instrukcja dotycząca obsługi Systemu Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia (SSOZ), który służy do przekazywania sprawozdań statystycznych w tym sprawozdań MZ-35A i MZ-35B jest dostępna na stronie https://www.csioz.gov.pl/statystyka/ssoz/#top