Jak stworzyć aneks umowy?

Opis funkcjonalności
Funkcja Utwórz aneks umowy ma na celu automatyzację działań tworzących aneks umówy, tj. zamknięcie umowy aneksowanej i utworzenie jej kopii – aneksu umowy.
Aneks zawiera kopię cennika ogólnego i szczegółowego, definicje stanowisk i pakietów. Załączniki nie są kopiowane.

Warunki
Aneksowane mogą być tylko umowy aktywne.
Data rozpoczęcia obowiązywania aneksu musi być późniejsza od daty rozpoczęcia obowiązywania umowy aneksowanej.
Umową aneksowaną może być umowa posiadająca wypełniony cennik, nie będąca umową szablonową. Funkcjonalność dostępna jest dla użytkowników posiadających uprawnienia do dodawania i zmiany umów.

    Sposób postępowania
  1. W menu głownym lub panelu startowym aplikacji SoftMedica wybieramy pozycję Przedsiębiorstwa.
  2. W panelu przedsiębiorstw wyszukujemy i zaznaczamy interesujące nas przedsiębiorstwo. Klikamy na przycisk Umowy.
  3. W panelu umów wybranego przedsiębiorstwa, z listy umów wybieramy umowę która ma zostać aneksowana.
    Klikając prawym przyciskiem myszy otwieramy menu kontekstowe i wybieramy pozycję Utwórz aneks umowy.
  4. Wyświetlone zostaje okienko, w którym definiuje się zakres dat dla których ma obowiązywać aneks umowy. Data umowy do nie musi zostać wypełniona, w takim przypadku aneks jest bezterminowy. Po określeniu dat, klikamy przycisk OK.
  5. Aplikacja tworzy aneks wybranej umowy. Umowa aneksowana zostaje zamknięta, tzn. wprowadzona zostaje data zakończenia obowiązywania umowy aneksowanej, data ta jest równa dacie rozpoczęcia obowiązywania aneksu minus jeden dzień.

Dotyczy wydania SoftMedica S 0.11.1 i nowszych.