Moduł wielu lokalizacji

Moduł pozwala na pracę w wielu lokalizacjach, na jednej bazie danych (cały zakres informacji dostępny w każdej lokalizacji), umożliwia również wprowadzenie różnych pieczątek (oddziałów).

W przypadku pracy w kilku lokalizacjach wymagane jest ustanowienie bezpiecznego połączenia pomiędzy tymi miejscami. Najczęściej realizowane jest to za pomocą połączenia VPN lub połączenia terminalowego.

  1. W pierwszym przypadku wszystkie dane z bazy danych przesyłane są szyfrowanym połączeniem VPN z bazy danych na komputer w dodatkowej lokalizacji. Rozwiązanie to wymaga szybkiego połączenia internetowego ze względu na duży ruch sieciowy.
  2. W drugim przypadku osoba pracująca w zdalnej lokalizacji łączy się z komputerem serwerowym, posiadającym odpowiednią licencję terminalową lub ze specjalnie do tego przygotowanym zwykłym komputerem i pracuje przez Internet na tej maszynie. Przy takiej pracy przesyłany jest jedynie obraz widoczny na monitorze komputera, żadne dane z bazy danych nie są przesyłane na zdalny komputer. Rozwiązanie to wymaga, aby był przygotowany komputer do którego będzie można się połączyć z zewnątrz i na nim pracować lub serwera z odpowiednią licencją.