Aktualizacja SoftMedica 1/2019

Informujemy, że w dniu 13 marca 2019 roku nastąpi aktualizacja systemu SoftMedica. Poniżej przedstawiamy wykaz najważniejszych modyfikacji.

Dodatkowe opcje

 1. Dodano aktualizację raportu „Kategorie prawa jazdy wg tytułów badania w okresie”.
 2. Dodano możliwość wydruku karty obiegowej w karcie badania laboratoryjnego.
 3. Dodano pozycje orzeczenia „Świadectwo kwalifikacji – instruktor nauki jazdy” w karcie badania profilaktycznego pod przyciskiem wydruku orzeczenia.
 4. Dodano pozycje orzeczenie „Świadectwo kwalifikacji – egzaminator I stopnia” w karcie badania profilaktycznego pod przyciskiem wydruku orzeczenia.
 5. Dodano do wyszukiwarki logów możliwość wyszukiwania po ID_OBIEKTU.
 6. Dodano „Zaświadczenie – zabiegi rehabilitacyjne”.
 7. Dodano „Zaświadczenie – Szkła korekcyjne” do menu zaświadczenia na belce programu.
 8. Dodano zakładkę „Powiązania” do karty badania marynarza oraz możliwość podpięcia umowy w marynarzach.
 9. Dodano w automatycznym rozliczeniu z kart badań do rozliczenia (w opcji generuj rachunki) informację, przy których fakturach kwota może być niepełna (nie znaleziono cen dla badań).
 10. Dodano móżliwość korzystania ze słownika podpowiedzi F2, w polu opis przy badaniu w karcie rehabilitacyjnej.
 11. Dodano możliwość wydrukowania rachunków szczegółowych w większej ilości.
 12. Dodano nowe ustawienie „Rodzaj faktury”.

  W menu „Narzędzia” -> „Ustawienia” -> na zakładce „Rozliczenia” należy sprawdzić opcję „Rodzaj faktury”. Są tam dostępne dwie opcje:

  1. Faktura Vat – opcja generuje wydruk faktury na której pojawia się nagłówek „Faktura VAT nr …” oraz w tabeli z pozycjami widoczne są kolumny:
   • Nazwa usługi / towaru
   • PKWiU
   • Ilość J. m.
   • Cena netto
   • Wartość bez podatku
   • %
   • Podatek VAT
   • Wartość z podatkiem
  2. Faktura – opcja generuje uproszczony wydruk faktury na której pojawia się nagłówek „Faktura nr …” oraz w tabeli z pozycjami widoczne są kolumny:
   • Nazwa usługi / towaru
   • Ilość J. m.
   • Cena
   • Wartość
 13. Dodano do rozliczeń z kart badań, możliwość generowania rachunku dla firm ryczałtowych.
 14. Dodano możliwość wprowadzenia terminu płatności faktury „X” dni od otrzymania faktury.
 15. Dodano skierowania w badaniu kierowcy: RTG, spirometria, audiometria.
 16. Dodano możliwość podpisania druku ankiety kierowcy podpisem elektronicznym.
 17. Dodano pieczątkę neurologa w dokumencie EDM.

Poprawki.

 1. Poprawiono ładowanie danych w panelu „Karty nieuwzględniane w rozliczeniu”.
 2. Poprawiono mechanizm automatycznego rozliczenia. Mechanizm uwzględnia wszystkie dane zawarte w umowie.
 3. Poprawiono wyświetlanie raportów interaktywnych.
 4. Poprawiono wyświetlanie się badań archiwalnych na liście dostępnych badań w karcie laboratoryjnej.
 5. Poprawiono problem z wyświetleniem menu „Słowniki” na niższej rozdzielczości.
 6. Poprawiono opcję „Podgląd wizyty” w karcie profilaktycznej.