Aktualizacja SoftMedica 2/2019

Informujemy, że w dniu 16 lipca 2019 roku nastąpi aktualizacja systemu SoftMedica. Poniżej przedstawiamy wykaz najważniejszych modyfikacji.

Dodatkowe opcje

 1. Dodano możliwość zlecenia kilkukrotnie tego samego badania, podając ilość.
 2. Obok przycisku „Dodaj” dodano przycisk „Dodaj kilka”. Po jego przyciśnięciu system wyświetli okno z listą wszystkich badań i ilością zlecanych badań. Przycisk „Dodaj kilka”, jest dostępny w kartach badań (profilaktyczna, sanitarna, kierowcy, broń, licencja).

 3. Dodano mechanizm dodawania kilku podpowiedzi pod przyciskiem „+” w wizytach specjalistycznych.
 4. Dodano możliwość korzystania ze skierować HL7CDA.
 5. Rozszerzono mechanizm generowania oddzielnych rejestrów dla badań profilaktycznych.
 6. Dodano zakładkę „Konsultacja laryngologiczna” w wizycie specjalisty laryngologa.
 7. Dodano funkcjonalność wybierania kilku pozcji na raz, w przypadku uzupełniania tekstu ze słownika opisów dostępnego pod przyciskiem „F2”.
 8. Dodano pole „Odległość ucho lewe – badania akumetryczne” oraz „Odległość ucho lewe – badanie akumetryczne” do listy domyślnych wartości definiowanych dla karty kierowcy.
 9. Dodano możliwośc zaznaczenia wszystkich pozycji przy generowaniu szablonu uprawnień.
 10. Dodano możliwość filtrowania tabeli w zakładce „Karty badań do rozliczenia” wpisując w filtr wartość z kolumny „Orzecznik”.
 11. Dodano możliwość filtrowania tabeli w zakładce „Karty badań do rozliczenia” wpisując w filtr wartość z kolumny „Orzecznik”.
 12. W karcie badania na zakładce powiązania dodano możliwość zmiany lokalizacji do której została przypisana karta.
 13. Dodano orzeczenie psychologiczne „Zaświadczenia dla komorników sądowych”.
 14. Dodano możliwość wyceny „Karty badania marynarza” w cenniku ogólnym dla umowy.

Poprawki.

 1. Poprawiono mechanizm klonowania badań niezwiązanych.
 2. Modyfikacja mechanizmu generującego podpisy w plikach pdf przy pomocy tabletu biometrycznego. Podpis powinien przesuwać się zgodnie z rozszerzaniem się druków.
 3. Zmieniono kolor pola „Status” w oknie edycji danych pracownika. Pole nie jest już oznaczone jako obowiązkowe.
 4. Poprawiono automatyczne pobieranie ceny z cennika dla danej firmy przy ręcznym generowaniu rachunków.
 5. Poprawiono mechanizm ustawiania warości pola terminu płatności w przypadku wybrania opcji „30 dni od daty otrzymania”.
 6. Poprawiono mechanizm przypisywania ról dla personelu. Mechanizm rozróżnia role na podstawie opisu a nie ID roli.
 7. Poprawiono mechanizm zbierania danych dla wydruku rachunku szczegółowego. Wartość pola „kod kontrahent” będzie wysyłany tylko jeśli pole nie jest puste.
 8. Poprawiono mechanizm sprawdzania odpowienich funkcji eksportu dokumentów księgowych na podstawie licencji klienta.
 9. Poprawiono mechanizm wyświetlania odpowiednich modułów eksportu w licencji klienta.
 10. Poprawiono wyświetlanie się stawki Vat w podsumowaniu noty księgowej.
 11. Dodano możliwość filtrowania tabeli w zakładce „Karty badań do rozliczenia” wpisując w filtr wartość z kolumny „Orzecznik”.
 12. Poprawiono mechanizm wystawiania rachunków na podstawie kart badań do rozliczenia w przypadku, gdy karta nie posiadała zleconych badań i konsultacji.
 13. Poprawiono mechanizm nadawania numerów recept oraz sprawdzania sumy kontrolnej, w przypadku dodawania puli recept.
 14. Zmieniono „Orzeczenie psychologiczne kierowców” – dostosowanie do zmiany w przepisach.
 15. Poprawiono sprawdzanie lokalizacji, w której wykonywany jest raport.