Aktualizacja SoftMedica 3/2018

Informujemy, że w dniu jutrzejszym 29 czerwca 2018 roku nastąpi aktualizacja systemu SoftMedica. Poniżej przedstawiamy wykaz najważniejszych modyfikacji.

NOWOŚCI

 1. Dodano nowy moduł ogólnolekarski Gabinet z możliwością wystawiania recept oraz bazą leków PharmIndexu.
 2. Dodano nowy moduł wielu lokalizacji pozwalający na pracę na jednej bazie danych (cały zakres informacji dostępny w każdej lokalizacji), z możliwością wprowadzenia różnych pieczątek (oddziałów).
 3. W module rozliczeniowym dodano możliwość generowania plików JPK_VAT oraz JPK_FA

Dodatkowe opcje

 1. Dodano możliwość podpisania za pomocą tabletu dokumentacji:
  1. „Upoważnienia dotyczącego uzyskiwania dokumentacji medycznej”,
  2. Rejestru sanitarno – epidemiologicznego.
 2. Dodano funkcjonalność automatycznego uzupełniania daty wydania orzeczenia na karcie sanitarno-epidemiologicznej.
 3. Dodano przycisk „Skierowania” na „Karcie badania marynarza” oraz na „Karcie sanitarno-epidemiologicznej”.
 4. Dodano możliwość ustawienia rodzaju numeracji orzeczeń choroba zawodowa, niepełnosprawni, policjant, nauczyciel, straż graniczna, używanie pasów.
 5. Dodano filtrowanie przedsiębiorstw nadrzędnych w panelu „Karty badań do rozliczenia”.
 6. Dodano możliwość włączenie oddzielnej numeracji dla badań odwoławczych w karcie badania profilaktycznego zleconej w „Poradni Konsultacyjno-Diagnostycznej” oraz w „Karcie Kierowcy”.
 7. Dodano opcję „Instrukcja” w menu „O Programie”.
 8. Dodano funkcjonalność w której widoczne są wszystkie załączniki dodane do karty badania w zleconych wizytach w danej karcie.
 9. Poszerzono pole BMI na karcie badania na licencję.
 10. Dodano funkcjonalność kopiowania załączników przypisanych do pracownika podczas importu pracownika.
 11. Dodano możliwość wydruku „Zaświadczeń” dostępnych z „Górnej belki” -> „Druki” po otwarciu karty badania.
 12. Dodano opcję ukrywania wydruku „Wizyta psychologiczna” -> „Wynik badania” -> „Wynik badania A4”.
 13. Dodano funkcjonalność „Uprawnienia do modyfikacji uprawnień”.
 14. Zaktualizowano funkcję wydruku dokumentacji elektronicznej.
 15. Dodano pasek przewijania do okna edycji nagłówków.
 16. Zwiększono wydajności pobierania danych o pracownikach.
 17. Dodano możliwość wystawiania kilku orzeczeń psychologicznych do jednej wizyty psychologicznej.
 18. Dodano funkcjonalność automatycznego generowania rachunków z panelu „Kart badań do rozliczenia”.
 19. Wprowadzono rozszerzoną funkcjonalność blokowania kart badań. Blokada ustawiana jest w momencie wydruku orzeczenia/zaświadczenia.
 20. Dodano znacznik wskazujący czy przedsiębiorstwo ma zostać pominięte w przypadku automatycznego wystawiania rachunków za pomocą „Kart badań do rozliczenia”.
 21. Do wizyty pulmonologicznej dodano zakładkę konsultacji prostej.
 22. Dodano funkcjonalność w której przy próbie otwarcia zablokowanego badania wyświetlony zostanie komunikat z informacją o blokadzie.
 23. Dodano osobę wykonującą na zakładce „Badania Pomocnicze” i „Konsultacje specjalistyczne”.
 24. Dodano możliwość ukrycia kont administratorów na liście lekarzy. Zmiana dotyczy wszystkich rodzajów kart badań.
 25. Dodanie osoby wykonującej na zakładce „Badania Pomocnicze” i „Konsultacje specjalistyczne”.
 26. Dodano grupowanie raportów pod osobne sub menu.
 27. W ustawieniach użytkownika na zakładce numeracja dodano możliwość ustawienia rodzaju numeracji orzeczeń ucznia.
 28. Dodano pasek przewijania w warunkach Licencji.

Poprawki.

 1. Poprawiono problem w którym nie można było edytować pól „Czynniki szkodliwe/uciążliwe”, „Dane o narażeniu”, „Okres pracy w narażeniu” w karcie „Choroby zawodowej”.
 2. Naprawiono problem w karcie badania na licencję w którym nie było możliwe wybranie innego orzecznika z listy.
 3. Naprawiono błąd występujący podczas próby zapisania panelu edycji nagłówków.
 4. Naprawiono błąd w którym po anulowaniu i zamknięciu okna z lista badań pod przyciskiem „lupy” na zakładce „Badania Pomocnicze” i „Konsultacje specjalistyczne” i tak dodawane były zaznaczone badania.
 5. Poprawiono funkcjonalność numerowania rachunków.
 6. Poprawiono błąd w którym w panelu „Oczekujących kart badań” karty PJSMP były wyświetlane z błędna nazwą.
 7. Poprawiono błąd w którym przy usuwaniu rachunku generowany był błąd w konsoli.
 8. Poprawka w skalowaniu i pozycjonowaniu okien w środowisku wielomonitorowym.
 9. Poprawiono problem w którym załączniki ze „starych wizyt” nie były widoczne w karcie badania.
 10. Poprawiono problem z zaokrąglaniem cen występującego w niektórych przypadkach gdy w rachunku uwzględniany był rabat.
 11. Poprawiono błąd który generowany był przy zapisie karty badania kierowcy, gdy nie wybrano „Rodzaju badania kierowcy” na zakładce „Dane ogólne”.
 12. Poprawiono działanie funkcjonalności „Kopiowania daty następnego badania” z poprzedniej karty badania.
 13. Poprawiono błąd który powodował błędne zapisywanie niektórych kart badań.
 14. Naprawiono błąd w którym program pozwalał zapisać kartę badania bez wybrania przedsiębiorstwa poradni Konsultacyjno Diagnostycznej i PJSMP.
 15. Zmieniono sposób wyboru „odwołanie przysługuje” w orzeczeniu psychologicznym z pojedynczego wyboru na podwójny.
 16. Naprawiono błąd w którym po odznaczeniu wszystkich opcji w „Dostosuj wizytę” zakładka „Badanie Foniatryczne” nie ukrywała się.
 17. Poprawiono ścieżkę do wydruku wyniku konsultacji prostej w wizycie foniatrycznej.
 18. Poprawiono błąd, który pojawiał się po naciśnięciu prawego klawisza myszki na wizycie pulmonologicznej w panelu „Wizyty” i wybraniu „Anuluj wybraną wizytę”.
 19. Poprawka w karcie badania na broń przy wyborze pakietu, zlecanie konsultacji specjalistycznych .
 20. Poprawka przy wyborze badania na zakładce „Zakres badań poszerzonych” na karcie badania profilaktycznej.
 21. Poprawka nadawania numeru rachunku na nowy miesiąc przy numeracji miesięcznej.
 22. Poprawiono błąd generowany przy wybieraniu rodzaju badania profilaktycznego w słowniku.
 23. Poprawiono „Wynik konsultacji prostej” w wizycie pulmonologicznej.
 24. Poprawiono w orzeczeniu psychologicznym możliwość wyboru odwołania dla pracodawcy.
 25. W karcie badania na broń dla badań/konsultacji zleconych z pakietu poprawiono wybór pracowni/stanowiska.
 26. Poprawiono możliwość wybrania wszystkich raportów w panelu „Raporty własne” przy przewijaniu listy.
 27. Poprawiono możliwość wystawienia rachunku z poziomu „Karty Badań Do Rozliczenia”.
 28. Naprawiono przycisk Pokaż kartę rozliczeniową w kartach badań do rozliczenia.
 29. Poprawiono skalowanie okna serwisowego przy małych rozdzielczościach.
 30. Naprawiono panel z tok enem.
 31. Rozdzielono panel danych serwisowych od lokalizacji. Dane serwisowe i lokalizacje wyświetlane są w osobnych oknach.
 32. Zmieniono ścieżkę do wydruku skierowania Konsultacja specjalistyczna wzór własny.
 33. Naprawiono usuwanie pozycji w tabeli przeprowadzonych szczepień i niepożądanych odczynach.
 34. Naprawiono możliwość przypisania pakietu do poszczególnych badań.
 35. Wprowadzono poprawki dla operacji wyboru pakietu, a także operacji wyboru stanowiska.