Aktualizacja SoftMedica 3/2019

Informujemy, że w dniu 22 lipca 2019 roku nastąpiła aktualizacja systemu SoftMedica, związana z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

Skutkuje to zmianą wzoru orzeczenia lekarskiego dla kierowców ubiegających się o prawo jazdy.


W związku z zaistniałą sytuacją zwracamy się z prośbą o pobranie aktualizacji.