Jak zainstalować oprogramowanie SoftMedica?

  1. Pobieramy oprogramowanie ze strony http://softmedica.pl/do-pobrania. Klikamy dwukrotnie pobrany plik.
  2. Klikamy Dalej.
  3. Następnie należy potwierdzić zapoznanie się z umową licencyjną oprogramowania SoftMedica i nacisnąć Dalej.
  4. Instalator pozwala na zmianę domyślnego katalogu docelowego instalacji oprogramowania [1].
    Kolejnym krokiem jest zaznaczenie elementów instalowanego systemu [2].
  5. Instalujemy Microsoft Visual C++ Redistributable wymagany do poprawnego działania oprogramowania SoftMedica. W tym celu należy potwierdzić zapoznanie się z warunkami licencji oraz kliknąć Install.
  6. Instalujemy środowisko uruchomieniowe Java wymagane do poprawnego działania oprogramowania SoftMedica poprzez naciśnięcie Install.
  7. Po udanej instalacji środowiska Java klikamy Close.
  8. Instalacja oprogramowania może zająć kilka minut. Instalację kończymy naciskająć Zakończ.