Od 1.10.2018 następują zmiany w obsłudze telefonicznej klientów – weryfikacja danych

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianami w polityce bezpieczeństwa firmy SoftMedica, informujemy, iż od dnia 1 października 2018 roku przy każdorazowym kontakcie z naszym serwisem niezbędne będzie podanie następujących informacji:

  • numeru licencji,
  • nazwy i adresu przychodni.

Numer licencji znajduje się w Państwa umowach licencyjnych, aneksach oraz na certyfikacie autentyczności.

Ponadto numer licencji można sprawdzić w programie SoftMedica w zakładce Narzędzia/ Licencja/ Warunki Licencji.Z poważaniem

Zespół SoftMedica