Rozwiązania dla medycyny pracy

SoftMedica – badania profilaktyczne
Moduł daje możliwość przeprowadzenia badań: wstępnych, okresowych, kontrolnych, uczniów, studentów, kierowców transportu drogowego, prokuratora, sędziego, asesora sądowego, komornika, kuratora sądowego, strażaków OSP oraz zawodowych, policjantów, objętych opieka profilaktyczną na wniosek własny, nurków, kwalifikacyjny kurs zawodowy, badania kończącego się wydaniem orzeczenia o wydłużeniu czasu pracy osoby niepełnosprawnej.
SoftMedica – badania sanitarno-epidemiologiczne
Badania określające brak lub istnienie przeciwwskazań do podjęcia i wykonywania prac, przy których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.
SoftMedica – badania kierowców
Badania wykonywane na podstawie:
 1. Rozdziału 12 Ustawy o kierujących pojazdami.
 2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.
 3. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.
SoftMedica – badania do pozwolenia na broń, badania pracowników ochrony oraz detektywów
Badania wykonywane na podstawie:
 1. Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.
 2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną.
 3. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
 4. Ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych.
SoftMedica – badania marynarzy
Badania wykonywane na podstawie:
 1. Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu.
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od marynarzy do wykonywania pracy na statku morskim.
 3. Wytycznych w zakresie badań lekarskich marynarzy ILO/IMO/JMS/2011/12.
SoftMedica – punkt pobrań
Moduł umożliwiający ewidencjonowanie materiału do badań laboratoryjnych na potrzeby komunikacji z wewnętrznym systemem laboratoryjnym lub zewnętrznym podmiotem wykonującym te badania. Moduł współpracuje z oprogramowaniem SoftMedica poprzez przyjmowanie skierowań oraz udostępniania wyników badań.
SoftMedica – moduł konsultacji oraz badań specjalistycznych
Moduł pozwalający na wykonywanie konsultacji oraz badań specjalistycznych na potrzeby orzecznictwa oraz usług komercyjnych.
 1. Laryngolog.
 2. Okulista.
 3. Neurolog.
 4. Kardiolog.
 5. Dermatolog.
 6. Foniatra.
 7. Psycholog.
 8. Psychiatra.
 9. Diabetolog.
 10. Alergolog.
 11. Pulmonolog.
 12. Ortopeda.
 13. Medycyna podróży.
 14. Chorób zakaźnych.
 15. Pracowni EKG.
 16. Pracowni badań czynnościowych układu oddechowego.
 17. Pracowni badań osób narażonych na drgania mechaniczne.
 18. Pracowni badań narządu słuchu.
 19. Pracowni badań narządu równowagi.
 20. Poradni badań kapilaroskopowych.
SoftMedica – raporty
Moduł zwierający raporty statystyczne i rozliczeniowe.
SoftMedica – rozliczenia (rachunki, JPK)
Możliwość wystawiania faktur/rachunków.
SoftMedica – fiskalny (wymaga modułu faktury/rachunki)
Moduł umożliwiający współpracę z drukarką fiskalną.
Softmedica – moduł obsługi dokumentów kasowych (wymaga modułów: raporty, faktury/rachunki)
Możliwość generowania KP, KW, obsługa rejestru raportów kasowych, zestawienia paragonów, faktur oraz innych dokumentów rozliczeniowych. Obsługa gotówki.
SoftMedica – elektroniczna dokumentacja medyczna EDM.
Moduł pozwala generować, przetwarzać oraz udostępniać dokumentację medyczną w postaci elektronicznej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Dokumentacja generowana jest w postaci podpisanych plików PDF.
SoftMedica – wyniki online
Portal umożliwiający samodzielne pobieranie przez pacjenta lub podmiot zlecający wyników badań laboratoryjnych oraz konsultacji.
SoftMedica – skierowanie.com
Moduł wspomagający wystawianie skierowania na badania profilaktyczne pracownika, zgodnie z wzorem obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2015 r. Usługa dedykowana jest dla pracowników kadr oraz służb BHP. Rozwiązanie daje możliwość współpracy z oprogramowaniem SoftMedica poprzez wymianę danych z jednostką medycyny pracy np.: pobranie danych pracowników z systemu medycznego bez konieczności ręcznego wprowadzania ich do systemu skierowań.
SoftMedica – komunikacja HL7
Moduł umożliwiający komunikacją z zewnętrznymi systemami za pomocą standardu HL7 CDA – Clinical Document Architecture. Wymiana możliwa jest min. in. z systemami typu LIS, HIS, RIS/PACS. Interfejs wymaga odpowiedniej konfiguracji.
SoftMedica – terminarz
Moduł pozwalający na graficzne zarządzanie terminami wizyt. Daje możliwość definiowania grafików dla lekarza, poradni lub badania. Terminarz współpracuje z oprogramowaniem SoftMedica poprzez wymianę określonego zakresu danych.