Systemy dla jednostek medycyny pracy szczebla wojewódzkiego

SoftMedica jest twórcą kompleksowego rozwiązania dla wojewódzkich ośrodków medycyny pracy. Możliwość dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb sprawia, iż z naszego rozwiązania korzysta większość ośrodków w Polsce. Oprogramowanie skutecznie wspiera wykonywanie wszystkich zadań realizowanych przez ośrodki wojewódzkie. Ze względu na specyfikę, każde wdrożenie poprzedzone jest kompleksową analizą potrzeb oraz oczekiwań. Wraz z udzieleniem licencji przeprowadzamy cykl szkoleń, zapewniamy wsparcie serwisu oraz opiekę powdrożeniową.

Rozwiązanie SoftMedica wdrażane jest zgodnie ze schematem organizacyjnym funkcjonującym w ośrodku. Przykładowy schemat funkcjonowania systemu po wdrożeniu.

Część medyczna

 1. Poradnia Chorób Zawodowych
 2. Poradnia Badań Konsultacyjnych i Odwoławczych
 3. Poradnia Medycyny Pracy
 4. Poradnia Badań Kierowców
 5. Poradnia Laryngologiczna
 6. Poradnia Foniatryczna
 7. Poradnia Okulistyczna
 8. Poradnia Neurologiczna
 9. Poradnia Alergologiczna
 10. Poradnia Dermatologiczna
 11. Poradnia Chorób Zakaźnych
 12. Poradnia Ortopedyczna
 1. Poradnia Psychiatryczna
 2. Poradnia Psychologiczna
 3. Pracowania Psychologii Pracy
 4. Pracownia Higieny Pracy i Szkodliwości Zawodowych
 5. Pracownia Palesteziometrii
 6. Pracownia EKG i EEG
 7. Pracownia Spirometryczna
 8. Pracownia RTG
 9. Punkt Pobrań i Analiz Medycznych
 10. Rejestracja – terminarz
 11. Rejestracja online

Część statystyczno – rozliczeniowa

 1. Moduł faktury
 2. Moduł obsługi kasy
 3. Moduł wymiany danych z systemem księgowym
 4. Moduł raportów

Dział Organizacji Nadzoru i Szkolenia

Zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1184 z późn. zm.) moduł umożliwia m.in.:

 1. Wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób realizujących zadania tej służby poza zakładami opieki zdrowotnej.
 2. Prowadzenie rejestru lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników.
 3. Ewidencję zgłoszeń podjęcia oraz zakończenia działalności przez podstawową jednostkę służby medycyny pracy, pielęgniarkę, psychologa lub inną osobę o kwalifikacjach niezbędnych do wykonywania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi.
 4. Prowadzenie sprawozdawczości z działalności podstawowych jednostek służby medycyny pracy – od stycznia 2018 wszystko będzie w systemie CSiOZ.
 5. Nadzór nad finansowaniem badań uczniów, rozliczanie środków.

Dodatkowo moduł umożliwia ewidencję lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

Wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, które nam zaufały

1.
Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu
ul. Poznańska 55 A
60-852 Poznań
2.
Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu Ośrodek w Pile
Aleja Wojska Polskiego 49
64-920 Piła
3.
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku
ul. Okrąg 1 B
80-871 Gdańsk
4.
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach
ul. Karola Olszewskiego 2 A
25-663 Kielce
5.
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi
ul. Aleksandrowska 61/63
91-120 Łódź
6.
Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku
ul. Kolegialna 17
09-402 Płock
7.
Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Oddział w Warszawie
Al. Wojska Polskiego 25
01-515 Warszawa
8.
Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Oddział w Radomiu
ul. Rodziny Winczewskich 5
26-600 Radom
9.
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 71 A
10-449 Olsztyn
10.
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie
ul. Hetmańska 120
35-078 Rzeszów
11.
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Mikołaja Reja 2 A
47-220 Kędzierzyn-Koźle
12.
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku
ul. Wyszyńskiego 21
87-800 Włocławek
13.
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach
ul. Warszawska 42
42-008 Katowice
14.
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze
Dąbrówki 15
65-096 Zielona Góra
15.
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wielkopolskim
Fabryczna 71
66-400 Gorzów Wielkopolski
16.
Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie
ul. Zygmunta Augusta 1
31-504 Krakówi