Pakiet możliwości umożliwiający z sukcesem przeprowadzenie zdalnej wizyty.

Wystaw eReceptę i eZwolnienie bez potrzeby bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Dowiedz się więcej

Moduł pozwalający na szybkie i intuicyjne przeprowadzenie zdalnej wizyty lekarskiej, wystawienie eZwolnienia (e-ZLA), eRecepty oraz zweryfikowania uprawnień pacjenta do świadczeń w systemie eWUŚ. Uniwersalność rozwiązania wraz z możliwością tworzenia własnych opisów (szablonów wizyt) sprawia, że można go skutecznie wdrożyć w gabinecie każdej specjalizacji lekarskiej.

Funkcjonalność eRecepta umożliwia wystawienie elektronicznych recept, które przekazywane są automatycznie do systemu P1. Po przeprowadzonej zdalnej wizycie lekarskiej Pacjent może otrzymać kod dostępu do eRecepty SMSem lub telefonicznie. Wykorzystując ten moduł formalności związane z przeprowadzeniem badania ograniczone są do minimum.

Funkcjonalność e-ZLA umożliwia wystawienie elektronicznych zwolnień lekarskich i ich bezpośrednie przekazywanie do PUE ZUS. Dane pacjenta są automatycznie zaczytywane na zwolnienu lekarskim. Po zatwierdzeiu dokumentu i podaniu hasła do platformy zwolnienie jest wysyłane do PUE ZUS.


Usprawnienie działania przychodni


Oszczędnosć czasu i komfort


Oszczędność papieru oraz tuszu, dzięki elektronicznej wymianie dokumentów

...

Moduł programu SoftMedica umożliwiający użytkownikowi aplikacji wystawienie pacjentowi eRecepty, czyli elektronicznego dokumentu stosowanego zamiast recepty w postaci papierowej.

...

Czym jest?

eRecepta ma za zadanie doprowadzić do uproszczenia procesu realizacji recept, ograniczenie błędów, optymalizacji czasu po stronie lekarzy i farmaceutów oraz wyeliminować problem nieczytelnych i fałszywych recept. Od stycznia 2020 roku recepty są obowiązkowo wystawiane w postaci elektronicznej.

...

Baza danych leków

Wraz z modułem eRecepta lekarz otrzymuje dostęp do aktualnej na bieżąco aktualizowanej bazy danych leków PHARMINDEX. Baza ta daje możliwość szybkiego i intuicyjnego dotarcia do szukanych informacji, niezbędnych do wypisania recepty.

...

Dodatkowe możliwości

- Automatyczne wysyłanie eRecepty do Platformy P1
- eRecepty na lek recepturowy
- eRecepty CITO
- eRecepty „pro auctore” i „pro familia”
- eRecepty refundowane
- Anulowanie eRecepty

...

Funkcjonalność programu SoftMedica umożliwiająca użytkownikowi
aplikacji wystawienie elektronicznych zwolnień lekarskich.

...

Elektroniczne zwolnienia lekarskie

Od 1 grudnia 2018 r. lekarze mają obowiązek wystawiania zwolnień lekarskich wyłącznie droga elektroniczną, w związku z tą zmianą program SoftMedica udostępnia moduł obsługi elektronicznych zwolnień lekarskich.

...

Jak to działa?

Lekarz przy pomocy programu SoftMedica wypełnia dane niezbędne do wysłania elektronicznego zwolnienia lekarskiego. Po podpisaniu e-ZLA z wykorzystaniem certyfikatu ZUS zwolnienie zostaje wysłane drogą elektroniczną do PUE ZUS. ZUS udostępnia e-ZLA płatnikowi składek (np. pracodawcy) na jego profilu na PUE ZUS nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania e-ZLA. Informacja ta jest przekazywana także ubezpieczonemu posiadającemu profil ubezpieczonego/świadczeniobiorcy na PUE ZUS.

Zalety e-ZLA

 • Szybkość i wygoda rozwiązania
 • Oszczędność czasu i pieniędzy
 • Dostęp do historii zwolnień pacjenta
 • Brak obowiązku dostarczania dokumentów do ZUS
 • Brak papierowych formularzy
 • Automatyczny dostęp do danych pacjenta
 • Ułatwienie nie tylko dla lekarza ale również dla pacjenta i pracodawcy
...

Dodatkowe możliwości

 • Wystawienie e-ZLA w trybie bieżącym
 • Anulowanie e-ZLA
 • Obsługa zwolnień z datą wsteczną
 • Rezerwacja numerów e-ZLA dla trybu alternatywnego
 • Automatyczne przejście w tryb alternatywny w przypadku problemów przy komunikacji z PUE

I wiele innych niezbędnych do wystawienia e-ZLA funkcjonalności.

POZNAJ WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW KONTAKTUJĄC SIĘ Z NASZYMI KONSULTANTAMI

Dział handlowy

 52 50 654 29 wew. 6
 zakupy@softmedica.pl

Dział techniczny

 52 50 654 29 wew. 1
 serwis@softmedica.pl