Moduł szczepień

Moduł pozwala na ewidencję osób szczepionych, prowadzenie kart kwalifikacji do szczepienia oraz wydruku potwierdzeń z przeprowadzonych szczepień.

Wybrane dokumenty dostępne w module

  1. Karta kwalifikacji do szczepienia
  2. Potwierdzenie przeprowadzenia szczepienia

Screeny z modułu