Jak skonfigurować jednostki podlegające scentralizowanemu rozliczeniu VAT?

 2019-03-15

Warianty konfiguracji: Klient SoftMedica – jednostka służby medycyny pracy (smp), wystawiająca fakturę VAT w ramach scentralizowanego rozliczania VAT (np. ZOZ będący jednostką budżetową samorządu terytorialnego). W ustawieniach programu Narzędzia → Ustawienia → zakładka „Inne” włączamy opcje „Jednostki macierzyste” (rysunek 1). Rysunek 1. Po restarcie programu w menu Widok → Słowniki …

Jak zainstalować drukarkę fiskalną?

 2018-11-06

System SoftMedica współpracuje z drukarkami fiskalnymi komunikującymi się PC za pomocą protokołu Posnet (nie mylić z Thermal – starszym, nierozwijanym już protokołem firmy Posnet), ElzabSTX (nie mylić ze starszym Elzab) oraz Novitus. Poniżej przedstawiono czynności mające na celu instalację i konfigurację drukarki fiskalnej w systemie Windows: Konfiguracja drukarki fiskalnej Firmy …

Jak zainstalować oprogramowanie SoftMedica?

 2018-03-16

Pobieramy oprogramowanie ze strony http://softmedica.pl/do-pobrania. Klikamy dwukrotnie pobrany plik. Klikamy Dalej. Następnie należy potwierdzić zapoznanie się z umową licencyjną oprogramowania SoftMedica i nacisnąć Dalej. Instalator pozwala na zmianę domyślnego katalogu docelowego instalacji oprogramowania [1]. Kolejnym krokiem jest zaznaczenie elementów instalowanego systemu [2]. Instalujemy Microsoft Visual C++ Redistributable wymagany do poprawnego …

Jak sprawdzić aktualną wersję Terminarza?

 2018-02-27

Aby sprawdzić aktualną wersję Terminarza należy po jego uruchomieniu w pasku adresu przeglądarki internetowej za adresem terminarza dopisać /wersja,np. https://[adres_terminarza]/wersja. Poniżej wymienione są aktualne wersje Terminarza. SoftMedica-Terminarz-GUI 2.0.28 SoftMedica-Terminarz 2.0.28 W celu uaktualnienia wersji prosimy o kontakt z serwisem SoftMedica. tel. 531 493 993

Jak stworzyć aneks umowy?

 2013-06-30

Opis funkcjonalności Funkcja Utwórz aneks umowy ma na celu automatyzację działań tworzących aneks umówy, tj. zamknięcie umowy aneksowanej i utworzenie jej kopii – aneksu umowy. Aneks zawiera kopię cennika ogólnego i szczegółowego, definicje stanowisk i pakietów. Załączniki nie są kopiowane. Warunki Aneksowane mogą być tylko umowy aktywne. Data rozpoczęcia obowiązywania …

Jak automatycznie wygenerować aneksy dla umów wybranego typu?

 2013-06-28

Opis funkcjonalności Funkcjonalność służy do masowego tworzenie aneksów wybranych umów, na podstawie tzw. umowy źródłowej. Aneksowane umowy i umowa źródłowa są tego samego typu. Aneks zawiera kopię cennika ogólnego i szczegółowego, definicje stanowisk i pakietów. Załączniki nie są kopiowane. Warunki Aneksowane mogą być tylko umowy aktywne w dniu wykonywania operacji …

Jak automatycznie zmienić cenniki dla umów wybranego typu?

 2013-06-28

Opis funkcjonalności Funkcjonalność służy do masowej zmiany cenników wybranych umów, na podstawie tzw. umowy źródłowej. Aktualizowane umowy i umowa źródłowa są tego samego typu. Aktualizowana umowa zawiera kopię cennika ogólnego i szczegółowego, definicje stanowisk i pakietów. Załączniki nie są kopiowane. Warunki Aktualizowane mogą być tylko umowy aktywne w dniu wykonywania …

Jak automatycznie wygenerować aneksy umów?

 2013-06-28

Opis funkcjonalności Funkcjonalność służy do masowego tworzenie aneksów wybranych umów, na podstawie tzw. umowy źródłowej. Aneks zawiera kopię cennika ogólnego i szczegółowego, definicje stanowisk i pakietów. Załączniki nie są kopiowane. Warunki Aneksowane mogą być tylko umowy aktywne w dniu wykonywania operacji i w dniu wskazanym jako dzień rozpoczęcia obowiązywania aneksu. …

Jak zmienić numeracje rachunków?

 2013-06-03

Program SoftMedica pozwala numerować rachunki w dogodny dla klienta sposób, numer zawierać może np. [n]/AK/[mm]/[yyyy], gdzie: n – numer rachunku, mm – miesiąc, yyyy – rok, AK – dowolne znaki np. symbol jednostki, / – znak rozdzielający. Klient może definiować dowolne kombinacje numeracji nie wykorzystując wszystkich dostępnych danych (np. sam …