Rozwiązywanie problemów z certyfikatami do platformy P1

Import certyfikatów do systemu

Do wykonania poniższych czynności wymagany jest komputer z systemem operacyjnym Windows 10 (lub nowszym) lub Windows Server 2016 (lub nowszy).

 1. Importujemy certyfikat do systemu klikając na nim dwukrotnie lub otwierając menu kontekstowe.
 2. Pojawi się okno poniżej. Zachowujemy domyślne ustawienia (tak jak poniżej) i klikamy „Dalej”.
 1. W następnym kroku nic nie zmieniamy i klikamy „Dalej”.
 1. Wpisujemy hasło do certyfikatu, zaznaczamy opcję tak jak na poniższym oknie i klikamy „Dalej”.
 1. Zaznaczamy drugą opcję, następnie klikamy „Przeglądaj…” i wybieramy folder „Osobisty”. Klikamy „Ok” i następnie „Dalej”.
 1. Kreator pokaże podsumowanie. Klikamy „Zakończ”.

Identyczne kroki wykonujemy dla drugiego pliku z certyfikatem.

Eksport naprawionych certyfikatów

 1. Po imporcie uruchamiamy okno zarządzania certyfikatami użytkowników korzystając z lupki na dolnym pasku i wpisując poniższą frazę:
 1. Wchodzimy w lokalizację w lewym menu: „Certyfikaty – bieżący użytkownik -> Osobisty -> Certyfikaty”
 1. Klikamy prawym przyciskiem myszy na wcześniej zaimportowany certyfikat i wybieramy opcję „Eksportuj…”:
 1. Następnie wybieramy pierwszą opcję „Tak” i przechodzimy „Dalej”.
 1. W kolejnym kroku zaznaczamy opcje tak jak na poniższym zrzucie ekranu i klikamy „Dalej”.
 1. Wprowadzamy hasło certyfikatu z opcją szyfrowania, tak jak na poniższym zrzucie ekranu:
 1. W tym kroku nadajemy nazwę dla pliku i wskazujemy lokalizację do zapisu.
 1. W przedostatnim kroku kreator podsumowuje swoją pracę. Po kliknięciu „Zakończ” plik z poprawionym certyfikatem zostaje zapisany we wskazanej lokalizacji.
 2. Wczytujemy wyeksportowany plik z certyfikatem w programie SoftMedica.

Identyczne kroki wykonujemy dla drugiego pliku z certyfikatem.