Jak włączyć zdarzenia medyczne?

 2022-03-10

Istnieje możliwość włączenia wysyłki zdarzeń medycznych pod ścieżką „Narzędzia” > „Personel” > Zaznaczamy wybranego użytkownika > „Uprawnienia” -> „Uprawnienia proste” -> zaznaczamy „Zdarzenia medyczne” -> przechodzimy do zakładki „Uprawnienia złożone” -> wybieramy odpowiednie uprawnienia „Dodaj” lub/i „Usuń”l ub/i „Zmień” .

Raporty własne

 2022-03-01

To raporty zamówione na konkretne życzenia klienta oraz za jego zgodą są udostępnione i dodane do modułu Pełen zakres raportów. Co za tym idzie są widoczne i dostępne dla wszystkich klientów posiadający wersję programu z takowym modułem. Zatem nie jest możliwa ingerencja w sam raport. Jeżeli jest potrzeba wykonania dodatkowego …

Koszt ponownego wznowienia licencji.

 2020-09-28

Koszt wznowienia licencji równa się 80 % wartości zakupu programu według aktualnie obowiązującego cennika, w zakresie nie większym niż w uprzednio wykupionej licencji. Zastrzega się również, że koszt opieki autorskiej i koszt przedłużenia licencji może ulec zmianie i będzie równy kwocie wyliczonej w cenniku na stronie.

Jak zamówić program?

 2020-09-28

Jak zamówić oprogramowanie SoftMedica Medycyna Pracy? W celu złożenia zamówienia programu należy skontaktować się z działem handlowym. Zamówienie indywidualne przez stronę Zamówienie telefoniczne lub mailowe Złożenie zamówienia możliwe jest przez indywidualnie skompletowanie zamówienia na stronie http://softmedica.pl/cennik/ Wybierają Państwo moduły którymi są zainteresowani, następnie zaznaczają Państwo opcję „przejdź do koszyka”. Następnym …

Czy za Jave trzeba płacić?

 2020-05-18

Środowisko uruchomieniowe Java, dostarczane może być przez różne organizacje. Najbardziej popularnym środowiskiem, jest środowisko oferowane przez firmę Oracle.   W związku ze zmianą organizacji i sposobie dystrybucji środowiska deweloperskiego, Oracle wymaga opłat licencyjnych, dla kolejnych wersji Java (ostatnia wersja umożliwiająca korzystanie ze środowiska w celach komercyjnych – Java 8u202).   …

Jak skonfigurować jednostki podlegające scentralizowanemu rozliczeniu VAT?

 2019-03-15

Warianty konfiguracji: Klient SoftMedica – jednostka służby medycyny pracy (smp), wystawiająca fakturę VAT w ramach scentralizowanego rozliczania VAT (np. ZOZ będący jednostką budżetową samorządu terytorialnego). W ustawieniach programu Narzędzia → Ustawienia → zakładka „Inne” włączamy opcje „Jednostki macierzyste” (rysunek 1). Rysunek 1. Po restarcie programu w menu Widok → Słowniki …

Jak zainstalować drukarkę fiskalną?

 2018-11-06

System SoftMedica współpracuje z drukarkami fiskalnymi komunikującymi się PC za pomocą protokołu Posnet (nie mylić z Thermal – starszym, nierozwijanym już protokołem firmy Posnet), ElzabSTX (nie mylić ze starszym Elzab) oraz Novitus. Poniżej przedstawiono czynności mające na celu instalację i konfigurację drukarki fiskalnej w systemie Windows: Konfiguracja drukarki fiskalnej Firmy …

Jak sprawdzić aktualną wersję Terminarza?

 2018-02-27

Aby sprawdzić aktualną wersję Terminarza należy po jego uruchomieniu w pasku adresu przeglądarki internetowej za adresem terminarza dopisać /wersja, np. https://[adres_terminarza]/wersja. Poniżej wymienione są aktualne wersje Terminarza. SoftMedica-Terminarz-GUI 2.0.83.24 SoftMedica-TerminarzKlienta-GUI wersja 2.0.11 W celu uaktualnienia wersji prosimy o kontakt z serwisem SoftMedica. tel.52 506 54 29