Jak poprawnie wykonać aktualizację?

 2024-04-04

1. Wykonuj aktualizację ZAWSZE poza godzinami pracy. Najlepszym rozwiązaniem jest uzgodnienie terminu wykonania z administratorem i użytkownikami programu. Większe aktualizacje (aktualizacje do wyższej wersji) mogą wykonywać się przez dłuższy czas, niż standardowe. W celu uniknięcia utrudnień w pracy, sugerujemy wykonać aktualizację poza czasem pracy użytkowników. Do czasu aktualizacji trzeba doliczyć …

Rozwiązywanie problemów z certyfikatami do platformy P1

 2023-10-25

Import certyfikatów do systemu Do wykonania poniższych czynności wymagany jest komputer z systemem operacyjnym Windows 10 (lub nowszym) lub Windows Server 2016 (lub nowszy). Importujemy certyfikat do systemu klikając na nim dwukrotnie lub otwierając menu kontekstowe. Pojawi się okno poniżej. Zachowujemy domyślne ustawienia (tak jak poniżej) i klikamy „Dalej”. W …

Jak włączyć zdarzenia medyczne?

 2022-03-10

Istnieje możliwość włączenia wysyłki zdarzeń medycznych pod ścieżką „Narzędzia” > „Personel” > Zaznaczamy wybranego użytkownika > „Uprawnienia” -> „Uprawnienia proste” -> zaznaczamy „Zdarzenia medyczne” -> przechodzimy do zakładki „Uprawnienia złożone” -> wybieramy odpowiednie uprawnienia „Dodaj” lub/i „Usuń”l ub/i „Zmień” .

Raporty własne

 2022-03-01

To raporty zamówione na konkretne życzenia klienta oraz za jego zgodą są udostępnione i dodane do modułu Pełen zakres raportów. Co za tym idzie są widoczne i dostępne dla wszystkich klientów posiadający wersję programu z takowym modułem. Zatem nie jest możliwa ingerencja w sam raport. Jeżeli jest potrzeba wykonania dodatkowego …

Koszt ponownego wznowienia licencji.

 2020-09-28

Koszt wznowienia licencji równa się 80 % wartości zakupu programu według aktualnie obowiązującego cennika, w zakresie nie większym niż w uprzednio wykupionej licencji. Zastrzega się również, że koszt opieki autorskiej i koszt przedłużenia licencji może ulec zmianie i będzie równy kwocie wyliczonej w cenniku na stronie.

Jak zamówić program?

 2020-09-28

Jak zamówić oprogramowanie SoftMedica Medycyna Pracy? W celu złożenia zamówienia programu należy skontaktować się z działem handlowym. Zamówienie indywidualne przez stronę Zamówienie telefoniczne lub mailowe Złożenie zamówienia możliwe jest przez indywidualnie skompletowanie zamówienia na stronie http://softmedica.pl/cennik/ Wybierają Państwo moduły którymi są zainteresowani, następnie zaznaczają Państwo opcję „przejdź do koszyka”. Następnym …

Czy za Jave trzeba płacić?

 2020-05-18

Środowisko uruchomieniowe Java, dostarczane może być przez różne organizacje. Najbardziej popularnym środowiskiem, jest środowisko oferowane przez firmę Oracle.   W związku ze zmianą organizacji i sposobie dystrybucji środowiska deweloperskiego, Oracle wymaga opłat licencyjnych, dla kolejnych wersji Java (ostatnia wersja umożliwiająca korzystanie ze środowiska w celach komercyjnych – Java 8u202).   …

Jak skonfigurować jednostki podlegające scentralizowanemu rozliczeniu VAT?

 2019-03-15

Warianty konfiguracji: Klient SoftMedica – jednostka służby medycyny pracy (smp), wystawiająca fakturę VAT w ramach scentralizowanego rozliczania VAT (np. ZOZ będący jednostką budżetową samorządu terytorialnego). W ustawieniach programu Narzędzia → Ustawienia → zakładka „Inne” włączamy opcje „Jednostki macierzyste” (rysunek 1). Rysunek 1. Po restarcie programu w menu Widok → Słowniki …