Załączanie skanów wyników badań specjalistycznych a elektroniczna dokumentacja medyczna.

 2020-12-01

Czy jako przychodnia prowadząc dokumentację profilaktyczną w postaci elektronicznej wraz z podpisem biometrycznym możemy załączać skany wyników badań specjalistycznych przeprowadzanych w naszej przychodni? Przychodnia, jako podmiot leczniczy jest odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji medycznej. W ramach działalności leczniczej prowadzonej przez przychodnię (podmiot leczniczy) lekarze specjaliści świadcząc usługi zdrowotne dokonują wpisów do …

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) a dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej z punktu widzenia Medycyny Pracy

 2020-10-16

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) Art. 2.   [Definicje ustawowe] Dz.U. 2011 nr 113 poz. 657 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia 6) elektroniczna dokumentacja medyczna – dokumenty wytworzone w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz …

Jak sprawdzić czy licencja SoftMedica Medycyna Pracy posiada aktywny moduł dokumentacji elektronicznej?

 2020-10-14

Szanowni Państwo, w związku z wprowadzeniem obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej we wszystkich jednostkach udzielających świadczenia zdrowotne (w tym medycyny pracy) od dnia 01.01.2021 r., zwracamy się z prośbą sprawdzenia czy Państwa wersja oprogramowania SoftMedica umożliwia jej prowadzenie. Narzędzia -> Licencja -> Warunki Licencji -> Dokumentacja Elektroniczna   …

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

 2020-10-01

Szanowni Państwo, w związku ze zmieniającymi się dnia 1 stycznia 2021r. przepisami dotyczącymi prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej zachęcamy do zapoznania się z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, które dostępne jest: tutaj   Zespół …

Szkolenie online: Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej w medycynie pracy po 1 stycznia 2021r.

 2020-09-30

Szanowni Państwo, dnia 24 września 2020r. odbyła się premiera szkolenia on-line pt. „Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej w medycynie pracy po 1 stycznia 2021r.”   Wykładowcy: dr n. med. Jacek Parszuto – Kierownik Działu Nadzoru i Szkoleń, Konsultant Wojewódzki dla województwa pomorskiego Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku mgr inż. Tomasz …

Dokumentacja elektroniczna a skanowanie

 2020-09-24

Kwestie prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. W tym akcie, w rozdziale 9 „Szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej” czytamy: § 80. 1. W przypadku gdy …