Jak sprawdzić czy licencja SoftMedica Medycyna Pracy posiada aktywny moduł dokumentacji elektronicznej?

Szanowni Państwo,
w związku z wprowadzeniem obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej we wszystkich jednostkach udzielających świadczenia zdrowotne (w tym medycyny pracy) od dnia 01.01.2021 r., zwracamy się z prośbą sprawdzenia czy Państwa wersja oprogramowania SoftMedica umożliwia jej prowadzenie.

Narzędzia -> Licencja -> Warunki Licencji -> Dokumentacja Elektroniczna

 

W przypadku braku aktywnego modułu Dokumentacji Elektronicznej zachęcamy do kontaktu z działem handlowym w celu jego zakupu pod numerem telefonu: 530-570-460

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Z poważaniem
Zespół SoftMedica