Cennik

Poniższe ceny dotyczą wersji systemu bez indywidualnych modyfikacji, jest to wersja bazowa rozwiązania.


Wybierz wersję bazową programu SoftMedica


Sam zdecyduj jakie funkcjonalności potrzebujesz:


Ilość stanowisk
Ilość stanowisk modułu Gabinet
Dokumentacja elektroniczna
Tablet Wacom STU-430 wraz z certyfikatem na podpis biometryczny 1999 zł
Tablet Wacom STU-530 wraz z certyfikatem na podpis biometryczny 2349 zł NOWOŚĆ!
Terminarz ilość stanowisk
Obsługiwane drukarki fiskalne
Cena programu z opieką autorską na 12 miesięcy
Cena programu z opieką autorską na 12 miesięcy
Cena za kolejny rok opieki autorskiej
Kod rabatowy
  1. Ceny obowiązują do 2019-09-31 r.
  2. Ceny brutto w złotych polskich. W cenach wliczony jest podatek VAT w wysokości 23%.
  3. Program SoftMedica korzysta z bezpłatnego serwera bazy danych PostgreSQL.
Brak tabletów Wacom STU-430 w magazynie centralnym firmy Wacom

Wycena dla WOMP

Wyceny dla WOMP ustalane są indywidualnie po zapoznaniu się z specyfiką pracy danego ośrodka.

Odzyskiwanie danych,
oraz analiza logów.- nie podlega opiece autorskiej.

  • Odzyskiwanie usuniętych z programu danych od 250 zł.
  • Odtwarzanie bazy danych z kopii nie wykonanych za pomocą narzędzi udostępnionych przez firmę SoftMedica od 184,50 zł za rozpoczętą godzinę.
  • Analiza logów programu od 184,50 zł za rozpoczętą godzinę.

Wycena ustalana jest indywidualnie z klientem i zależna jest od ilości usuniętych danych.

Wdrożenie oraz szkolenie.

W ramach zakupu szkolenie dla użytkowników realizowane za pomocą łącza internetowego (online) jest darmowe.

Wdrożenie oraz szkolenie na miejscu u klienta wyceniane jest następująco:

  • Pakiet szkoleniowy (5 godzin) - 2214 zł, każda kolejna godzina - 147,60 zł.
  • Dojazd do klienta rozliczany jest zryczałtowaną stawką za kilometr - 1,23 zł.

Modyfikacje systemu.

Każdą modyfikację systemu, przez co rozumie się zmianę lub rozbudowę istniejących mechanizmów jak również modyfikację wydruków, wycenia się indywidualnie. Wycena indywidualnych modyfikacji odbywa się zawsze na podstawie stworzonej analizy. Po stworzeniu dokumentu analizy wraz z wyceną, klient podejmuje decyzję o jej realizacji.

Proponujemy 2 modele rozliczania:

  1. Rozliczanie godzinowe – Klient podpisuje umowę na realizację modyfikacji rozliczając ją stawką godzinową usługi programistycznej. Koszt roboczogodziny wynosi 150 zł. Klient aktywnie uczestniczy w procesie realizacji kontrolując czas oraz koszty. W tym modelu preferowana jest zwinna metodyka zarządzania dostarczaniem produktu.
  2. Rozliczanie zadaniowe – Klient pospisuje umowę na realizację modyfikacji płacąc jedną ustaloną kwotę. W tym modelu preferowana jest klasyczna metodyka zarządzania dostarczaniem produktu