Cyberbezpieczeństwo

Szanowni Państwo.

Bazując na ponad 20-letnim doświadczeniu we wdrażaniu systemów informatycznych w sektorze ochrony zdrowia, uruchamiamy nową usługę, która pozwoli jednostkom służby zdrowia skutecznie zbudować strategię oraz kompetencje w obszarze ochrony informacji. Wszystkie podmioty sektora ochrony zdrowia muszą wypełniać obowiązki w zakresie cyberbezpieczeństwa wynikające z dwóch podstawowych aktów prawnych – Rozporządzenia KRI oraz Ustawy KSC. Zgodnie z rozporządzeniem o Krajowych Ramach Interoperacyjności, każdy podmiot realizujący zadania publiczne musi dostosować swój system teleinformatyczny do wymagań zawartych w normie ISO/IEC 27001. W tym celu należy m. innymi wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz wykonywać raz do roku audyt potwierdzający zgodność jednostki z wymaganiami KRI.

Oferujemy, między innymi:

  • Szkolenia stacjonarne oraz online z zakresu cyberbezpieczeństwa- poziom podstawowy, średnio zaawansowany, zaawansowany – dla personelu, kierownictwa, działów IT.
  • Audyt zgodności SZBI (systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji) z normą 27001:2022.
  • Usługę wsparcia przy wdrożeniu SZBI.
  • Cyberbezpieczeństwo – konsultacje, wsparcie.
  • Informatykę śledczą, obsługę incydentów.
  • Wdrożenia systemów klasy SIEM.

Rodzaje szkoleń:

  • Szkolenie stacjonarne: „Systemy SoftMedica w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – zabezpieczenia organizacyjne, zabezpieczenia technologiczne.”
  • Szkolenie stacjonarne: „Plan działania w zakresie cyberbezpieczeństwa w ochronie zdrowia – Rekomendacje Centrum E-Zdrowia w zakresie budowy systemów cyberbezpieczeństwa wersja 1.2”. Wykłady oraz ćwiczenia praktyczne – poziom podstawowy oraz średniozaawansowany”.
  • Szkolenie stacjonarne: „Cyberzagrożenia w codziennej pracy personelu medycznego”.
  • Szkolenie online: „Audyt z zakresu  funkcjonowania systemu teleinformatycznego w jednostce”.