Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Szanowni Państwo,

w związku ze zmieniającymi się dnia 1 stycznia 2021r. przepisami dotyczącymi prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej zachęcamy do zapoznania się z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, które dostępne jest: tutaj  

Zespół SoftMedica