Jak włączyć zdarzenia medyczne?

Istnieje możliwość włączenia wysyłki zdarzeń medycznych pod ścieżką „Narzędzia” > „Personel” > Zaznaczamy wybranego użytkownika > „Uprawnienia” -> „Uprawnienia proste” -> zaznaczamy „Zdarzenia medyczne” -> przechodzimy do zakładki „Uprawnienia złożone” -> wybieramy odpowiednie uprawnienia „Dodaj” lub/i „Usuń”l ub/i „Zmień” .