Jak zapisać kartę badania bez „daty następnego badania”?

 2013-06-03

Program SoftMedica posiada szereg ustawień mających na celu ułatwienie pracy lekarzowi Medycyny Pracy. Jednym z nich jest kontrola daty następnego badania na kartach badania. Funkcja ta ma za zadanie pilnować by lekarz profilaktyk przy wydawaniu zaświadczeń lekarskich bez przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia/kontynuowania pracy/nauki na stanowisku ustalił datę następnego badania. Funkcjonalność …

Co zrobić gdy karta badania jest zablokowana?

 2013-06-03

Funkcja blokowania kart badań jest pomocna dla jednostek które pracują na programie SoftMedica w wersji sieciowej. Karta badania która jest aktualnie edytowana przez jednego użytkownika blokowana jest dla pozostałych, aby uniknąć utraty danych związanych z nadpisywaniem danych. Karta badania zostaje automatycznie odblokowana jeśli osoba edytująca zakończy jej wypełnianie. Należy zwrócić …

Jak wykonać archiwizacje bazy danych?

 2013-06-03

Ważnym elementem programu SoftMedica jest archiwizacja bazy danych, która zapobiega utracie danych w przypadku nieokreślonych błędów programu jaki i systemu operacyjnego. Aby wykonać archiwizacje bazy danych należy, zalogować się do programu używając konta administracyjnego lub innego posiadającego uprawnienia do wykonywania archiwizacji. Z górnego menu wybrać Narzędzia oraz opcje Archiwizacja (cały …

Co zrobić gdy wyświetli się komunikat o końcu opieki autorskiej?

 2013-06-03

Komunikat o zbliżającym się końcu opieki autorskiej zaczyna być wyświetlany na miesiąc przed końcem jej obowiązywania oraz oznacza że po podanej liczbie dni wymagane będzie wczytanie nowej licencji na program SoftMedica. W ciągu kilku dni od wyświetlenia się komunikatu po raz pierwszy otrzymają Państwo fakturę proformę, którą należy opłacić jeśli …

Jak w programie zmienić rozmiar czcionki?

 2013-06-03

Program SoftMedica pozwala na dostosowanie interfejsu do potrzeb użytkownika poprzez ustawienia indywidualne użytkownika jaki i globalne ustawienia programu. Aby zmienić czcionkę (typ oraz rozmiar) należy zalogować się do programu używając konta administracyjnego lub innego posiadającego uprawnienia do zmiany ustawień. Z górnego menu wybieramy Narzędzia, a następnie opcję Ustawienia po czym …

Jak dodać użytkowników do programu?

 2013-06-03

Aby dodać użytkowników do SoftMedica należy: Zalogować się do programu używając konta administracyjnego lub innego posiadającego uprawnienia do zarządzania personelem, a następnie z menu górnego wybrać Narzędzia oraz opcję Personel. Procedurę dodawania nowego użytkownika zaczynamy klikając przycisk Dodaj, po czym uzupełniamy pola formularza (zielone pola są obowiązkowe) i zatwierdzamy wprowadzone …

Jak zmienić hasło do konta?

 2013-06-03

Aby zmienić hasło do konta należy: Zalogować się do programu używając dotychczasowych danych (loginu, hasła) a następnie z górnego menu wybrać Narzędzia oraz opcję Zmiana hasła. Wypełniamy formularz podając stare hasło oraz dwukrotnie nowe hasło (musi zawierać co najmniej 8 znaków), następnie akceptujemy wprowadzone zmiany przyciskiem OK.

Jaki jest domyślny login i hasło?

 2013-06-03

Podczas instalacji programu SoftMedica automatycznie tworzone jest konto administracyjne, które służy między innymi do wstępnej konfiguracji systemu. Dane do logowania to: Login: admin Hasło: test Ważnym jest aby domyślne hasło zostało niezwłocznie po zakończeniu konfiguracji zastąpione (możliwie trudnym) własnym hasłem.