Jak stworzyć aneks umowy?

 2013-06-30

Opis funkcjonalności Funkcja Utwórz aneks umowy ma na celu automatyzację działań tworzących aneks umówy, tj. zamknięcie umowy aneksowanej i utworzenie jej kopii – aneksu umowy. Aneks zawiera kopię cennika ogólnego i szczegółowego, definicje stanowisk i pakietów. Załączniki nie są kopiowane. Warunki Aneksowane mogą być tylko umowy aktywne. Data rozpoczęcia obowiązywania …

Jak automatycznie wygenerować aneksy dla umów wybranego typu?

 2013-06-28

Opis funkcjonalności Funkcjonalność służy do masowego tworzenie aneksów wybranych umów, na podstawie tzw. umowy źródłowej. Aneksowane umowy i umowa źródłowa są tego samego typu. Aneks zawiera kopię cennika ogólnego i szczegółowego, definicje stanowisk i pakietów. Załączniki nie są kopiowane. Warunki Aneksowane mogą być tylko umowy aktywne w dniu wykonywania operacji …

Jak automatycznie zmienić cenniki dla umów wybranego typu?

 2013-06-28

Opis funkcjonalności Funkcjonalność służy do masowej zmiany cenników wybranych umów, na podstawie tzw. umowy źródłowej. Aktualizowane umowy i umowa źródłowa są tego samego typu. Aktualizowana umowa zawiera kopię cennika ogólnego i szczegółowego, definicje stanowisk i pakietów. Załączniki nie są kopiowane. Warunki Aktualizowane mogą być tylko umowy aktywne w dniu wykonywania …

Jak automatycznie wygenerować aneksy umów?

 2013-06-28

Opis funkcjonalności Funkcjonalność służy do masowego tworzenie aneksów wybranych umów, na podstawie tzw. umowy źródłowej. Aneks zawiera kopię cennika ogólnego i szczegółowego, definicje stanowisk i pakietów. Załączniki nie są kopiowane. Warunki Aneksowane mogą być tylko umowy aktywne w dniu wykonywania operacji i w dniu wskazanym jako dzień rozpoczęcia obowiązywania aneksu. …

Jak zmienić numeracje rachunków?

 2013-06-03

Program SoftMedica pozwala numerować rachunki w dogodny dla klienta sposób, numer zawierać może np. [n]/AK/[mm]/[yyyy], gdzie: n – numer rachunku, mm – miesiąc, yyyy – rok, AK – dowolne znaki np. symbol jednostki, / – znak rozdzielający. Klient może definiować dowolne kombinacje numeracji nie wykorzystując wszystkich dostępnych danych (np. sam …

Co oznaczają cenniki ogólny oraz szczegółowy?

 2013-06-03

Program SoftMedica w każdej dostępnej wersji posiada wbudowany moduł rozliczeń, który pomaga klientom przy wystawianiu faktur/rachunków za wykonane usługi medyczne. Aby korzystać z rozliczeń każda z firm w programie powinna mięć przypisaną do siebie co najmniej jedną umowę (szablonową lub indywidualną). Przy definiowaniu cen w poszczególnych umowach mamy do czynienia …

Jak ustawić badanie przedmiotowe domyślnie jako norma?

 2013-06-03

Wraz z wprowadzeniem nowej karty badania profilaktycznego na zakładce badanie przedmiotowe mamy do wyboru trzy opcje: nie badano, badano – norma, badano – patologia. W związku z tym wprowadziliśmy możliwość definicji domyślnej opcji która będzie ustawiana przy tworzeniu karty badania profilaktycznej. Aby ustawić domyślną wartość należy zalogować się do programu …

Jak zapisać kartę badania bez „daty następnego badania”?

 2013-06-03

Program SoftMedica posiada szereg ustawień mających na celu ułatwienie pracy lekarzowi Medycyny Pracy. Jednym z nich jest kontrola daty następnego badania na kartach badania. Funkcja ta ma za zadanie pilnować by lekarz profilaktyk przy wydawaniu zaświadczeń lekarskich bez przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia/kontynuowania pracy/nauki na stanowisku ustalił datę następnego badania. Funkcjonalność …

Co zrobić gdy karta badania jest zablokowana?

 2013-06-03

Funkcja blokowania kart badań jest pomocna dla jednostek które pracują na programie SoftMedica w wersji sieciowej. Karta badania która jest aktualnie edytowana przez jednego użytkownika blokowana jest dla pozostałych, aby uniknąć utraty danych związanych z nadpisywaniem danych. Karta badania zostaje automatycznie odblokowana jeśli osoba edytująca zakończy jej wypełnianie. Należy zwrócić …

Jak wykonać archiwizacje bazy danych?

 2013-06-03

Ważnym elementem programu SoftMedica jest archiwizacja bazy danych, która zapobiega utracie danych w przypadku nieokreślonych błędów programu jaki i systemu operacyjnego. Aby wykonać archiwizacje bazy danych należy, zalogować się do programu używając konta administracyjnego lub innego posiadającego uprawnienia do wykonywania archiwizacji. Z górnego menu wybrać Narzędzia oraz opcje Archiwizacja (cały …