Jak skonfigurować jednostki podlegające scentralizowanemu rozliczeniu VAT?

 2019-03-15

Warianty konfiguracji: Klient SoftMedica – jednostka służby medycyny pracy (smp), wystawiająca fakturę VAT w ramach scentralizowanego rozliczania VAT (np. ZOZ będący jednostką budżetową samorządu terytorialnego). W ustawieniach programu Narzędzia → Ustawienia → zakładka „Inne” włączamy opcje „Jednostki macierzyste” (rysunek 1). Rysunek 1. Po restarcie programu w menu Widok → Słowniki …

Jak sprawdzić aktualną wersję Terminarza?

 2018-02-27

Aby sprawdzić aktualną wersję Terminarza należy po jego uruchomieniu w pasku adresu przeglądarki internetowej za adresem terminarza dopisać /wersja, np. https://[adres_terminarza]/wersja. Poniżej wymienione są aktualne wersje Terminarza. SoftMedica-Terminarz-GUI 2.0.83.24 SoftMedica-TerminarzKlienta-GUI wersja 2.0.11 W celu uaktualnienia wersji prosimy o kontakt z serwisem SoftMedica. tel.52 506 54 29