Jak skonfigurować jednostki podlegające scentralizowanemu rozliczeniu VAT?

Warianty konfiguracji:

 1. Klient SoftMedica – jednostka służby medycyny pracy (smp), wystawiająca fakturę VAT w ramach scentralizowanego rozliczania VAT (np. ZOZ będący jednostką budżetową samorządu terytorialnego).
  1. W ustawieniach programu Narzędzia → Ustawienia → zakładka „Inne” włączamy opcje „Jednostki macierzyste” (rysunek 1).
  2. Rysunek 1.

  3. Po restarcie programu w menu Widok → Słowniki dostępna staje się pozycja „Jednostki macierzyste” (rysunek 2). Wprowadzamy tutaj dane jednostki macierzystej (np. gminy).
  4. Rysunek 2.

  5. W menu Narzędzia → Ustawienia → zakładka „Inne” wybieramy właściwą jednostkę macierzystą dla Klienta SoftMedica (jednostka smp), która będzie wskazana przez system na fakturze jako sprzedawca (rysunek 3).
  6. Rysunek 3.

  7. Dane Sprzedawcy na fakturze system będzie pobierał z pola „Nagłówek” w oknie Jednostki macierzystej (rysunek 5). Dane Wystawcy pobierane będą z danych klienta SoftMedica (nazwa i adres jednostki smp).
  8. Rysunek 5.

 2. Wystawienie faktury za usługi medyczne zakładowi pracy, który jest jednostką podlegającą scentralizowanemu rozliczeniu VAT (np. szkoła podlegająca gminie).
  1. W ustawieniach programu Narzędzia → Ustawienia → zakładka „Inne” włączamy opcje „Jednostki macierzyste” (rysunek 1).
  2. Rysunek 1.

  3. Po restarcie programu w menu Widok → Słowniki dostępna staje się pozycja „Jednostki macierzyste” (rysunek 2). Wprowadzamy tutaj dane jednostek macierzystych przedsiębiorstw (np. gminy w przypadku szkoły)., dla których wystawiamy faktury za badania medyczne.
  4. Rysunek 2.

  5. W oknie „Przedsiębiorstwo” zakładu pracy, który posiada jednostkę macierzystą i rozlicza się centralnie z VAT, wybieramy właściwą jednostkę macierzystą (dla każdego z zakładu pracy z osobna) (rysunek 4).
  6. Rysunek 4.

   W powyższym scenariuszu, na wydruku faktury w polu Nabywca będzie widniała jednostka macierzysta, a w polu Odbiorca przedsiębiorstwo (zakład pracy).

Funkcjonalnośd dostępna w wersji SoftMedica S 0.18.190 1.5.435 (2016-12-27) i nowszych.