Jak zainstalować drukarkę fiskalną?

System SoftMedica współpracuje z drukarkami fiskalnymi komunikującymi się PC za pomocą protokołu Posnet (nie mylić z Thermal – starszym, nierozwijanym już protokołem firmy Posnet), ElzabSTX (nie mylić ze starszym Elzab) oraz Novitus. Poniżej przedstawiono czynności mające na celu instalację i konfigurację drukarki fiskalnej w systemie Windows:
 1. Konfiguracja drukarki fiskalnej
  1. Firmy Posnet Z poziomu panelu drukarki fiskalnej należy dokonać ustawień parametrów połączenia z komputerem. Przemieszczając się po menu zgodnie z scieżką: 2. Konfiguracja → 1. Parametry ogólne → 7. Funkcje → 1.Interfejs PC*, ustawiamy wartości parametrów zgodnie z listą poniżej:
   • Interfejs: USB,
   • Protokół: POSNET,
   • Strona kodowa: WINDOWS 1250.
   *) Ścieżka dostępu dla drukarki Posnet Thermal FV EJ 2.01, w innych modelach może być inaczej.
  2. Firmy Elzab Z poziomu panelu drukarki fiskalnej należy dokonać ustawień parametrów połączenia z komputerem. Przemieszczając się po menu zgodnie z scieżką: 2. Ustawienia → 1. Parametry transmisji*, ustawiamy wartości parametrów zgodnie z listą poniżej:
   • 1. USB → 1. Protokół → 2. ElzabSTX
   • 4. Strona kodowa → 2. 1250
   *) Ścieżka dostępu dla drukarki ELZAB Mera+ MD04.01, w innych modelach może być inaczej.
 2. Instalacja sterowników USB dla drukarki fiskalnej Instalacja sterowników konieczna jest w przypadku komunikacji z PC przez USB. W takim przypadku do konwersji RS232-USB wykorzystywany jest wbudowany w drukarkę moduł FTDI. W systemie operacyjnym tworzony jest dla drukarki wirtualny port szeregowy.
 3. Instalacja biblioteki RXTX umożliwiającej aplikacji SoftMedica korzystanie z portu szeregowego Do katalogu systemowego Windows należy skopiować pliki DLL:
  • rxtxParallel.dll,
  • rxtxSerial.dll.
  Biblioteka RXTX. Pozostałe, niezależne od systemu operacyjnego, pliki biblioteki RXTX, wchodzą w skład dystrybucji SoftMedica.
 4. Wczytanie pliku licencji włączającego moduł fiskalny Plik licencji musi zawierać znaczniki:
  • fiscal_module,
  • fiscal_printers_count.
  				<license>
  				  ...
  				  <conditions>
  				    ...
  				    <fiscal_module>true</fiscal_module>
  				    <fiscal_printers_count>5</fiscal_printers_count>
  				  </conditions>
  				</license>
  				
  Licencję wczytuje się po wyborze z menu aplikacji, następujących opcji: Narzędzia → Licencja → Wczytaj plik licencji.
 5. Wykonanie wpisu w pliku konfiguracyjnym Za pomocą menadżera urządzeń systemu Windows, należy odszukać drukarkę fiskalną i odczytać z jakiego portu COM korzysta. Następnym krokiem jest edycja pliku config.xml. Plik ten, zlokalizowany jest w głównym katalogu SoftMedica. W pliku dopisać należy znacznik:
  • port_drukarki_fiskalnej – jako wartość znacznika wpisujemy odczytany wcześniej numer portu szeregowego,
  • protokol_drukarki_fiskalnej – określa, którego protokołu używa program do komunikacji z drukarką fiskalną, Dostępne opcje:
   • POSNET
   • POSNET-ONLINE *
   • ELZAB
   • NOVITUS
   *) Dla drukarek: Thermal XL2 Online 1.01, Thermal HD Online 1.01, Temo Online 1.01, Trio Online 1.01, Pospay Online 1.01, Thermal XL2 Online 2.01, Thermal XL2 Online S 2.01, Thermal HD Online 2.01, Temo Online 2.01, Trio Online 2.01, Pospay Online 2.01, Thermal HX 1.01, Thermal HX S 1.01, Vero 2.01
  • numer_kasy – tylko dla drukarek fiskalnych firmy Novitus,
  • drukarka_fiskalna_obsluguje_nip_nabywcy – możliwość zdefiniowania, czy drukarka fiskalna umożliwia wydruk NIPu nabywcy w części fisklanej paragonu.
  				<config>
  					...
  					<port_drukarki_fiskalnej>COM6</port_drukarki_fiskalnej>
  					<protokol_drukarki_fiskalnej>NOVITUS</protokol_drukarki_fiskalnej>
  					<numer_kasy>1</numer_kasy>
  					<drukarka_fiskalna_obsluguje_nip_nabywcy>false</drukarka_fiskalna_obsluguje_nip_nabywcy>
  				</config>
  				
 6. Nadanie uprawnień użytkownikom SoftMedica do korzystania z drukarki Fiskalnej Aby nadać uprawnienie należy z menu wybrać Narzędzia → Personel, w tabeli wskazać użytkownika, nacisnąć przycisk Uprawnienia i w wyświetlonym oknie w zakładce Uprawnienia proste zaznaczyć uprawnienie Drukarka fiskalna.
 7. Test drukarki Po ponownym uruchomieniu aplikacji SoftMedica, w panelu startowym oraz w menu Widok, powinna być widoczna opcja Drukarka fiskalna. Wybór jej powoduje otwarcie okna – panelu kasjera. Gdy SoftMedica prawidłowo rozpoznała drukarkę fiskalną, powinny być aktywne wszystkie przyciski panelu. Test komunikacji można wykonać wybierając opcję Raport stanu kasy.
 8. Nadanie badaniom unikalnych nazw skróconych Ponieważ drukarka fiskalna może jako nazwę towaru umieścić tylko ciąg znaków o długości maksymalnej 40 znaków (na ogół, zależy od konkretnego modelu urządzenia), jeśli w systemie SoftMedica zdefiniowano nazwy badań o dłuższych opisach, należy przypisać tym badaniom nazwy skrócone. Nazwy muszą być unikalne, jednoznacznie identyfikujące badanie/usługę. Nazwy skrócone wykorzystywane są tylko do drukowania paragonów, w systemie wyświetlają się ich dłuższe odpowiedniki. Wybierając Widok → Słowniki → Rodzaje badań otwiera się panel z listą badań. W oknie edycji pozycji słownika widoczne będzie pole Opis skrócony. Do kontroli nazw skróconych służy raport Fiskus-Kontrola nazw skróconych usług, dostępny z menu Raporty własne.
SoftMedica współpracuje także z drukarkami fiskalnymi w systemie Ubuntu. Pytania na temat instalacji w tym systemie prosimy kierować do serwisu SoftMedica.