Jak automatycznie zmienić cenniki dla umów wybranego typu?

Opis funkcjonalności
Funkcjonalność służy do masowej zmiany cenników wybranych umów, na podstawie tzw. umowy źródłowej.
Aktualizowane umowy i umowa źródłowa są tego samego typu.
Aktualizowana umowa zawiera kopię cennika ogólnego i szczegółowego, definicje stanowisk i pakietów. Załączniki nie są kopiowane.

Warunki
Aktualizowane mogą być tylko umowy aktywne w dniu wykonywania operacji.
Umową źródłową może być każda umowa (w tym umowy szablonowe) posiadająca wypełniony cennik.
Funkcjonalność dostępna jest dla użytkowników posiadających uprawnienia do zmiany umów.

    Sposób postępowania
  1. Wskazuje się umowę źródłową. Umowa źródłowa powinna zawierać wypełniony cennik ogólny lub cennik szczegółowy.
  2. Wyświetlona zostaje lista przedsiębiorstw, dla których ma zostać przeprowadzona aktualizacja umów. Na liście pojawią się tylko przedsiębiorstwa, które posiadają aktywne umowy o typie zgodnym z typem umowy źródłowej. Użytkownik wybiera przedsiębiorstwa (menu kontekstowe listy wyboru umożliwia szybkie zaznaczenie i odznaczenie wszystkich rekordów).
  3. Wygenerowana zostaje lista aktywnych umów wskazanych przedsiębiorstw o typie zgodnym z typem umowy źródłowej. Użytkownik wybiera umowy dla których nastąpi zmiana cenników (menu kontekstowe listy wyboru umożliwia szybkie zaznaczenie i odznaczenie wszystkich rekordów).
  4. Dla każdej z wskazanych umów, z umowy źródłowej (wybranej w punkcie pierwszym), przekopiowane zostają cenniki, definicje stanowisk i pakietów.

Dotyczy wydania SoftMedica S 0.11.1 i nowszych.