Koszt ponownego wznowienia licencji.

Koszt wznowienia licencji równa się 80 % wartości zakupu programu według aktualnie obowiązującego cennika,
w zakresie nie większym niż w uprzednio wykupionej licencji.

Zastrzega się również, że koszt opieki autorskiej i koszt przedłużenia licencji
może ulec zmianie i będzie równy kwocie wyliczonej w cenniku na stronie.