Integracje z systemami zewnętrznymi

Oprogramowanie SoftMedica integruje się z systemami zewnętrznymi w oparciu o optymalne do zastosowania w danym przypadku rozwiązanie, np. HL7 CDA, XML, dostęp bezpośredni do bazy danych, replikacja, synchronizacja, import oraz eksport danych. Zespół naszych analityków zaproponuje najbardziej korzystną dla realizacji projektu technologię. W ramach integracji projektujemy, wykonujemy oraz wdrażamy rozwiązania „pod klienta”.

Realizowane integracje:

  1. Systemy laboratoryjne.
  2. Systemy diagnostyki obrazowej.
  3. Systemy ERP.
  4. Rozwiązania do składania bezpiecznego podpisu biometrycznego.
  5. Sprzęt medyczny.